Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  bài tập este có đáp án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Nữ
  Ngày gửi: 18h:34' 07-09-2011
  Dung lượng: 108.5 KB
  Số lượt tải: 1246
  Số lượt thích: 0 người
  dd BàI TậP TRắC NGHIệM ESTE
  ESTE
  Câu 1. Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì ?
  A. Phản ứng trung hòa B Phản ứng ngưng tụ C. Phản ứng este hóa D. Phản ứng kết hợp.
  Câu 2. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là?
  A. Xà phòng hóa B. Hiđrát hóa C. Crackinh D. Sự lên men.
  Câu 3. Metyl propionát là tên gọi của hợp chất nào sau đây?
  A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. C3H7COOH D. C2H5COOH
  Câu 4. Một este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức
  Cau thu gọn của C4H6O2 là công thức nào ?
  A. HCOO-CH=CH-CH3 B. CH3COO-CH=CH2 C. HCOO-C(CH3)=CH2 D.CH2=CH-COOCH3
  Câu 5. Este đựoc tạo thành từ axit no , đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?
  A. CnH2n-1COOCmH2m+1 B. CnH2n-1COOCmH2m-1 C. CnH2n+1COOCmH2m-1 D. CnH2n+1COOCmH2m+1
  Câu 6. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương.
  Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?
  A. CH3-COO-H-CH=CH2 B. H-COO-CH2-CH=CH2 C. H-COO-CH=CH-CH3 D. CH2=CH-COO-CH3
  Câu 7. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?
  A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH CH3COOC2H5,
  C. CH3CH2CH2OH , CH3COOH, CH3COOC2H5 D. CH3COOC2H5 ,CH3CH2CH2OH , CH3COOH
  Câu 8. Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic,CTCT của
  C4H8O2 là
  A. C3H7COOH B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3
  Câu 9. Đun 12 g axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại
  thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là bao nhiêu?
  A. 70% B. 75% C. 62,5% D. 50%
  Câu 10. Hỗn hợp gồm ancol đơn chức và axit đơn chức bị este hóa hoàn toàn thu đựơc một este. Đốt cháy hoàn toàn
  0,11g este này thì thu được 0,22 gam CO2 và 0,09g H2O . Vậy công thức phân tử của ancol và axit là công thức nào cho
  dưới đây?
  A. CH4O và C2H4O2 B. C2H6O và C2H4O2 C. C2H6O và CH2O2 D. C2H6O và C3H6O2
  Câu 11. Khi đun nóng 25,8g hỗn hợp ancol etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08g este. Nếu đốt
  cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp đó thu được 23,4ml nước. Tìm thành phần % hỗn hợp ban đầu và hiệu suất của phản ứng
  hóa este.
  A. 53,5% C2H5OH; 46,5%CH3COOH và hiệu suất 80%
  B. 55,3% C2H5OH; 44,7%CH3COOH và hiệu suất 80%
  C. 60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH và hiệu suất 75%;
  D. 45,0%
  Avatar
  Download về không đọc được chữ
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng