Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài tập thì hiện tại đơn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nghiêm Thị Thuhuyền
  Ngày gửi: 15h:34' 17-10-2011
  Dung lượng: 13.8 KB
  Số lượt tải: 3145
  Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
  Bài Tập Thì Hiện Tại
  /
  Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:
  1.     I (be) ________ at school at the weekend.
  2.     She (not study) ________ on Friday.
  3.     My students (be not) ________ hard working.
  4.     He (have) ________ a new haircut today.
  5.     I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
  6.     She (live) ________ in a house?
  7.     Where your children (be) ________?
  8.     My sister (work) ________ in a bank.
  9.     Dog (like) ________ meat.
  10. She (live)________ in Florida.
  11. It (rain)________ almost every day in Manchester.
  12. We (fly)________ to Spain every summer.
  13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.
  14. The bank (close)________ at four o`clock.
  15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass.
  16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.
  17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night.
  18. My best friend (write)________ to me every week.
  19. You (speak) ________ English?
  20. She (not live) ________ in HaiPhong city.
  21.They (go) ………………..home from school at 5 p.m
  22.My cousin( never do)………………….. housework
  23.Your mother( like)……………………fish?
  24.Her sisters (chat) ………………………….in their room in the evening.
  25.What time your father(go)………………….home from work.

  
  
  
  
  No_avatarf

  she (live)        in klorida

  No_avatarf

  she (live)        in klorida . giải là gì

  No_avatar

  hello

  No_avatarf

  ui. Thay tieng anh m thik hoc lai thoi do wa di

   

  No_avatarf

  hi,chao cac bn co aj k pix j thy hoj mk nhe

  Cười nhăn răng

  No_avatarf

  hello

  Xấu hổ

   

  No_avatar

  Xấu hổKhông biết ngượnghhhhhhhhhhhhhhh

  No_avatar

  xin chào các bnNgây thơNgây thơNgây thơNgây thơ

   
  Gửi ý kiến