Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

De kiem tra hh lop 10 chuong 1 co doi moi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Diễm Thùy
Ngày gửi: 18h:40' 11-11-2011
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 965
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG I ĐỀ 101

Câu 1: Cho 
a/ Tìm tọa độ ; (1.5 đ)
b/ Hãy phân tích theo hai vec tơ và . (1.5 đ)

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(1;3), B(2;-3),C(-2;1).
a/ Tìm tọa độ G là trọng tâm của tam giác ABC; (1 đ)
b/ Tìm tọa độ D để tứ giác ABCD là hình bình hành; (1 đ)
c/ Tìm tọa độ K đối xứng với A qua B. (1 đ)
d/Tìm tọa dộ điểm N nằm trên đường thẳng y= 3x biết N thuộc đường thẳng AC. (1 đ)

Câu 3:Cho tứ giác bất kì MNPQ. Gọi I,J là trung điểm MP,NQ. Chứng minh rằng:. (1.5 đ)

Câu 4: Cho tam giác ABC . Với AP,BN,CM là các đường trung tuyến. Chứng minh rằng: với mọi điểm O bất kì, ta có: (1.5 đ)


--------------------------------------------------(---------------------------------------------


KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG I ĐỀ 102

Câu 1: Cho 
a/ Tìm tọa độ ; (1.5 đ)
b/ Hãy phân tích theo hai vec tơ và . (1.5 đ)

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(-1;3), B(-2;-3),C(2;-1).
a/ Tìm tọa độ M là trọng tâm của tam giác ABC; (1 đ)
b/ Tìm tọa độ D để tứ giác ABCD là hình bình hành; (1 đ)
c/ Tìm tọa độ G đối xứng với A qua C. (1 đ)
d/Tìm tọa dộ điểm K nằm trên đường thẳng y= -2x biết K thuộc đường thẳng AB. (1 đ)

Câu 3:Cho tứ giác bất kì ABCD. Gọi M,N là trung điểm AB, CD. Chứng minh rằng:. (1.5 đ)

Câu 4: Cho tam giác MNP . Với MA,NB,PC là các đường trung tuyến. Chứng minh rằng: với mọi điểm I bất kì, ta có: (1.5 đ)


KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG I ĐỀ 103

Câu 1: Cho 
a/ Tìm tọa độ ; (1.5 đ)
b/ Hãy phân tích theo hai vec tơ và . (1.5 đ)

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(1;3), B(-2;1),C(2;-3).
a/ Tìm tọa độ G là trọng tâm của tam giác ABC; (1 đ)
b/ Tìm tọa độ E để tứ giác ABEC là hình bình hành; (1 đ)
c/ Tìm tọa độ M đối xứng với B qua C. (1 đ)
d/Tìm tọa dộ điểm N nằm trên đường thẳng y= 3x biết N thuộc đường thẳng AB. (1 đ)

Câu 3:Cho tứ giác bất kì ABCD. Gọi I,J là trung điểm AC,BD. Chứng minh rằng:. (1.5 đ)

Câu 4: Cho tam giác ABC . Với M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC,BC. Chứng minh rằng: với mọi điểm D bất kì, ta có: (1.5 đ)


--------------------------------------------------(---------------------------------------------

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG I ĐỀ 104

Câu 1: Cho 
a/ Tìm tọa độ ; (1.5 đ)
b/ Hãy phân tích theo hai vec tơ và . (1.5 đ)

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(1;3), B(2;-3),C(-2;1).
a/ Tìm tọa độ G là trọng tâm của tam giác ABC; (1 đ)
b/ Tìm tọa độ D để tứ giác ABCD là hình bình hành; (1 đ)
c/ Tìm tọa độ K đối xứng với A qua B. (1 đ)
d/Tìm tọa dộ điểm N nằm trên đường thẳng y= 3x biết N thuộc đường thẳng AC. (1 đ)

Câu 3:Cho tứ giác bất kì MNPQ. Gọi I,J là trung điểm MP,NQ. Chứng minh rằng:. (1.5 đ)

Câu 4: Cho tam giác ABC . Với AP,
Avatar
sax
 
Gửi ý kiến