Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kiểm tra 1 tiết hóa 8 tiết 47

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PhuongLC
  Người gửi: Hà Văn Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:00' 13-02-2012
  Dung lượng: 84.0 KB
  Số lượt tải: 278
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  Hóa học 8 tiết 47
  I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức
  - Củng cố đánh giá lại các kiến thức ở chương 4.
  2. Kĩ năng
  -Vậng dụng thành thạo các dạng bài tập:
  +Nhận biết.
  +Tính theo phương trình hóa học.
  +Cân bằng phương trình hóa học.
  3. Thái độ
  Nghiêm túc trong giờ kiểm tra
  II.CHUẨN BỊ:
  1. Giáo viên : Đề kiểm tra 1 tiết
  2. Học sinh: Ôn tập kiến thức ở chương 4.
  III.MA TRẬN ĐỀ

  Nội dung kiến thức

  Mức độ nhận thức
  Cộng
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng

  Vận dụng ở
  mức cao hơn
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1. Oxi - Không khí.
  Biết tính chất hoá học của oxi, điều chế oxi
  Hiểu được thành phần của không khí, sự cháy.
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  1
  
  1
  
  
  
  
  
  2
  
  Số điểm
  1
  
  0,5
  
  
  
  
  
  1,5
  (15%)
  
  2. Oxit - Phản ứng hoá học.
  Nhận biết được oxit; phản ứng hoá học.
  Cân bằng được phương trình hóa học và phân loại được phản ứng HH
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  2
  1
  
  1
  
  
  
  
  4
  
  Số điểm
  1,5
  1,0
  
  3,0
  
  
  
  
  5
  (55%)
  
  3. Giải các bài toán hoá học.
  
  
  Giải các bài toán hoá học có liên quan đến oxi, không khí.
  
  
  
  Số câu hỏi
  
  
  
  
  
  1
  
  
  1
  
  Số điểm
  
  
  
  
  
  3,0
  
  
  3,0
  (30%)
  
  Tổng số câu
  5
  1
  1
  1
  
  1
  
  
  10
  
  Tổng số điểm
  2,5
  1,0
  0,5
  3,0
  
  3,0
  
  
  10,0
  
  Tỉ lệ %
  (25%)
  (10%)
  (5%)
  (30%)
  
  (30%)
  
  
  (100%)
  
  Đề bài:
  I. Trắc nghiệm (2điểm).
  Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
  Câu 1. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất sau :
  A. Nặng hơn không khí B. Tan nhiều trong nước
  C. Ít tan trong nước D. Khó hóa lỏng
  Câu 2: Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn Oxit
  A. CuO, CaCO3, SO3 C. FeO; KCl, P2O5
  B. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2 D. CO2 ; H2SO4 ; MgO
  Câu 3. Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:
  A. KClO3 và KMnO4 . B. KMnO4 và H2O.
  C. KClO3 và CaCO3 . D. KMnO4 và không khí.
  Câu 4 : Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp.
  A. CuO + H2 Cu + H2O . B. CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O.
  C. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 D. CaO + H2O Ca(OH)2 .
  II.PHẦNTỰ LUẬN (8đ)
  Câu 5: (2.0điểm) Đọc tên các oxit sau:
  a/ Al2O3 c/ Fe2O3
  b/ P2O3 d/ H2O
  Câu 6: (3.0điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào .
  a, Fe + O2 ---> Fe3O4
  b, KNO3 ---> KNO2 + O2.
  c, Al + Cl2 ---> AlCl3
  Câu 7: (3,0điểm)
  Đốt cháy hoàn toàn 126g sắt trong bình chứa khí O2.
  a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.
  b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.
  c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã sử dụng ở phản ứng trên.
  .

  HẾT  Đáp án và biểu điểm
  I.Trắc nghiệm (2.0đ)
  Câu
  1
  2
  3
  4
  
  Đáp án
  C
  B
  A
  D
  
  Điểm
  0.
   
  Gửi ý kiến