Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

de kiem tra hk I let's go 1b

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân Anh
Ngày gửi: 20h:55' 12-04-2012
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 675
Số lượt thích: 1 người (Phan Thanh Phú)
Phòng GD & ĐT Tân Sơn
Trường TH Mỹ Thuận II

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2011 – 2012
Bộ môn: Tiếng Anh lớp 4 + 5 ( Chương trình Let’s Go 1B)
Thời gian: 30 phút
Ngày kiểm tra: 21/12/2011LISTEN ( 2,5 points) NGHE ( 2,5 điểm)
Tick at the sentences that you heard.
( Hãy tích vào những câu mà bạn nghe được.)
VD: a. What is it?
b. It’s a doll.
c. It’s a bat.

1. a What is it?
b. I don’t know.
c. It’s a car.

2. a. Is this a yo-yo? Yes, it is.
b. Is this a ball? No, it isn’t.
c. Is this a ball? No, it is not.


3. a. It is a long pencil.
b. It is a short pencil.
c. It’s a long pencil.

4. a. Can you do with a puzzle? Yes, I can.
b. Can you do with a puzzle? No, I cannot.
c. Can you do with a puzzle? Yes, I can’t.

5. a. How old are you? I’m seven years old.
b. How old are you? I’m ten years old.
c. How old are you? I’m nine years old.

B. VOCABULARY ( 2.5 points) TỪ VỰNG ( 2,5 điểm)
Match the words in the column A with the meaning in the column B
( Nối các từ ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B)

A B
1. birthday a. có tuyết
2. bicycle b. vũng nước
3. jump rope c. bắt bóng
4. square d. có mưa
5. catch a ball e. hình tròn
6. rainy f. xe đạp
7. weather g. ngày sinh nhật
8. puddle h. dây nhảy dây
9. round i. hình vuông
10. snowy j. thời tiết

1. ….. 2. ….. 3. …. 4. …. 5. …..
6. ….. 7. ….. 8. …. 9. …. 10. ….


GRAMMAR ( 5 points) NGỮ PHÁP ( 5 điểm)
Circle the best answer A, B, C or D.
( Khoanh tròn đáp án đúng A, B, C hoặc D)

VD: How …….are you?
A. old B. olds
C. fine D. year

1. This is …….. you.
A. on B. for
C. in D. under

2. Where …….the kites?
A. is B. on
C. are D. these

3. Where’s …….kite?
A. the B. a
C. this D. these

4. How is the …….today? It’s rainy.
A. sunny B. snowy
C. weather D. windy

5. How many …….. are there?
A. ruler B. a ruler
C. the ruler D. rulers

 
Gửi ý kiến