Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  de kiem tra hk I let's go 1b

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Vân Anh
  Ngày gửi: 20h:55' 12-04-2012
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 682
  Số lượt thích: 1 người (Phan Thanh Phú)
  Phòng GD & ĐT Tân Sơn
  Trường TH Mỹ Thuận II

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2011 – 2012
  Bộ môn: Tiếng Anh lớp 4 + 5 ( Chương trình Let’s Go 1B)
  Thời gian: 30 phút
  Ngày kiểm tra: 21/12/2011  LISTEN ( 2,5 points) NGHE ( 2,5 điểm)
  Tick at the sentences that you heard.
  ( Hãy tích vào những câu mà bạn nghe được.)
  VD: a. What is it?
  b. It’s a doll.
  c. It’s a bat.

  1. a What is it?
  b. I don’t know.
  c. It’s a car.

  2. a. Is this a yo-yo? Yes, it is.
  b. Is this a ball? No, it isn’t.
  c. Is this a ball? No, it is not.


  3. a. It is a long pencil.
  b. It is a short pencil.
  c. It’s a long pencil.

  4. a. Can you do with a puzzle? Yes, I can.
  b. Can you do with a puzzle? No, I cannot.
  c. Can you do with a puzzle? Yes, I can’t.

  5. a. How old are you? I’m seven years old.
  b. How old are you? I’m ten years old.
  c. How old are you? I’m nine years old.

  B. VOCABULARY ( 2.5 points) TỪ VỰNG ( 2,5 điểm)
  Match the words in the column A with the meaning in the column B
  ( Nối các từ ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B)

  A B
  1. birthday a. có tuyết
  2. bicycle b. vũng nước
  3. jump rope c. bắt bóng
  4. square d. có mưa
  5. catch a ball e. hình tròn
  6. rainy f. xe đạp
  7. weather g. ngày sinh nhật
  8. puddle h. dây nhảy dây
  9. round i. hình vuông
  10. snowy j. thời tiết

  1. ….. 2. ….. 3. …. 4. …. 5. …..
  6. ….. 7. ….. 8. …. 9. …. 10. ….


  GRAMMAR ( 5 points) NGỮ PHÁP ( 5 điểm)
  Circle the best answer A, B, C or D.
  ( Khoanh tròn đáp án đúng A, B, C hoặc D)

  VD: How …….are you?
  A. old B. olds
  C. fine D. year

  1. This is …….. you.
  A. on B. for
  C. in D. under

  2. Where …….the kites?
  A. is B. on
  C. are D. these

  3. Where’s …….kite?
  A. the B. a
  C. this D. these

  4. How is the …….today? It’s rainy.
  A. sunny B. snowy
  C. weather D. windy

  5. How many …….. are there?
  A. ruler B. a ruler
  C. the ruler D. rulers

   
  Gửi ý kiến