Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  De KT Đại số 8 chuong IV năm 2011-2012(Vừa KT Song không phải chỉnh)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Minh Hiếu
  Ngày gửi: 22h:58' 17-04-2012
  Dung lượng: 166.0 KB
  Số lượt tải: 697
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 8

  Cấp độ

  Tên
  Chủ đề
  (nội dung,
  chương)
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Liên hệ giữa thứ tự với phép công, phép nhân
  Nhận biết được mối liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
  và
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  2

  10%
  
  
  
  
  
  
  
  2

  10%
  
  BPT bậc nhất và tập nghiệm
  Nhận biết được BPT bậc nhất 1 ẩn , số nghiệm ,và các phép biến đổi tương đương.
  
  Giải được bất phương trình bậc nhất 1 ẩn.
  Vận dụng cách giải BPT để tìm x.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  3
  1,5đ
  15%
  
  
  
  
  4

  60%
  
  1

  10%
  8
  8,5đ
  85%
  
  Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  Nhận biết được các nghiệm của 1 phương trình chứa dấu GTTĐ dạng đơn giản.
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  0,5

  5%
  
  
  
  
  
  
  
  0,5

  5%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  6

  30%
  
  
  
  
  4

  60%
  
  1

  10%
  11
  10đ =100%
  
  
  PHÒNG GD&ĐT ................ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  TRƯỜNG THCS ................ MÔN: ĐẠI SỐ 8
  ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 66 Tuần 34 theo PPCT)


  Họ và tên:………………………….
  Lớp:………..
  Điểm
  Lời phê của Thầy(Cô)  
  
  I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
  Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
  A. B. C. D. .
  Câu 2. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình ?
  A. B. C. D. .
  Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình là:
  A. B. C. D. .
  Câu 4. Phương trình có tất cả các nghiệm là:
  A. B. C. D. 
  Câu 5. Cho . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
  A. B. C. D. .
  Câu 6. Nếu thì:
  A. B. C. D. .
  II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
  Bài 1. (4,5 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
  a) 2x- 6 0 b) c) 
  Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau: .
  Bài 3: (1 điểm) Với giá trị của x thì: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM


  I. TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Mỗi câu 0,5 đ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  B
  A
  D
  B
  D
  C
  
  II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
  Câu
  Đáp án
  Số điểm
  
  

  1


  


  Vậy S = 
  Vậy S =


  Mỗi câu 1,5điểm
  
  
  
  Vậy S =
  
  0,5điểm
  0,5điểm
  0,25điểm

  0,25điểm

  
  2
   Vậy S =
  0,5điểm
  0,5điểm
  0,25điểm

  0,25điểm

  
  3
  
  Xét 2 trường hợp
  Trường hợp 1: x +2 >0 và x – 3 >0 x > -2 và x > 3 suy ra : x > 3
  Trường hợp 2: x +2 < 0 và x – 3 < 0 x < -2 và x < 3 suy ra : x < -2
  Vậy x > 3 hoặc x < -2 thì 

  

  0,5điểm

  0,25điểm
  0,25điểm

  
  
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng