Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề cương tuyệt hay hk2 lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: Aug Gerro
Ngày gửi: 16h:27' 20-04-2012
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 2827
Số lượt thích: 1 người (Phan Quynh Hoa)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN - KHỐI 3
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
a) Số lớn nhất trong các số: 5764, 7645, 7564, 7654, 7546 là:
A. 7645 B. 5764 C. 7546 D. 7564 E. 7654

b) Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
A. 5039, 5390, 5093, 5920 B. 5039, 5093, 5390, 5920
C. 5093, 5390, 5920, 5039 D. 5039, 5920, 5093, 5390

c) Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé
A. 75039, 65390, 85093, 65920 B. 65039, 85093, 65390, 75920
C. 75093, 85390, 65920, 6 5039 D. 85039, 75920, 65390, 65093

d) Ngày 20 tháng 3 là thứ bảy. Vậy ngày 29 tháng 3 cùng năm đó là:
A.Chủ nhật B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư

đ) Khoảng thời gian từ 2 giờ 10 phút đến 3 giờ kém 25 phút là:
A. 20 phút B. 25 phút C. 35 phút
2, Trong các số: 42 078; 42 075; 42 090; 42 100; 42 099; 42 109; 43 000.
Số lớn nhất là:
A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090
3. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:
A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960

4. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D 12cm
5. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng

6. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ ha

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 Đặt tính rồi tính:
a. 8065 + 264 4950 - 835 5672 + 3467 8794 - 4379
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. 14 754 + 23 680 15 840 – 8795 32 567 + 53 682 45 367 - 26 374
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c. 3245 x 5 3679 x 8 2076 x 5 2365 x 3
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
d. 12 936 x 3 23 256 x 4 26 873 x 3 6537 x 6
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e. 7648 : 4 9675 : 5 5890 : 5 8756 : 7

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
g. 78 635 : 3 56 270 : 4 53 846 : 6 24 590 : 4
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 Tính giá trị của biểu thức
a) 5840 + 932 x 5 (5786 – 1982) x 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
b) 8764 – 2356 + 240 x 2 34 x 2 + 35 : 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
……………………………………………………………………………………….
c) 124 x ( 24 – 4 x 6) ( 764 – 518) + 168 : 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
……………………………………………………………………………………….
d) 1206 x 3 + 1317 x 3 (1206 + 1317) x 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
……………………………………………………………………………………….
Bài 3. Tìm y:
a) y : 8 = 3721 8 x y = 304 24 860 : y = 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
b) y + 7839 = 23457 + 4516 y – 8657 = 4371 x 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….........
c) (y + 314) – 3267 = 4365 23524 + (y – 246) = 84687
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….........

Bài 4A Số?
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau


99 99830 01012 22210 01176 00097 04399 999100 000


Bài 4B. Số?
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau


429 849265 098143 680399 999800 000284 899


Bài 5: Điền dấu >, <, = vào chỗ thích hợp
a) 9999 …… 10001 49999 …… 99984
30000 ….... 29999 39998 …… 39990 + 8
89786 ….... 89728 62009 ……. 42010
500+5 …... 5005 87351 ……. 67153

b) 686mm . . . 1m 908g

 
Gửi ý kiến

Nhấn ESC để đóng