Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề cương tuyệt hay hk2 lớp 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet
  Người gửi: Aug Gerro
  Ngày gửi: 16h:27' 20-04-2012
  Dung lượng: 107.0 KB
  Số lượt tải: 2845
  Số lượt thích: 1 người (Phan Quynh Hoa)
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
  MÔN: TOÁN - KHỐI 3
  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
  1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
  a) Số lớn nhất trong các số: 5764, 7645, 7564, 7654, 7546 là:
  A. 7645 B. 5764 C. 7546 D. 7564 E. 7654

  b) Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
  A. 5039, 5390, 5093, 5920 B. 5039, 5093, 5390, 5920
  C. 5093, 5390, 5920, 5039 D. 5039, 5920, 5093, 5390

  c) Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé
  A. 75039, 65390, 85093, 65920 B. 65039, 85093, 65390, 75920
  C. 75093, 85390, 65920, 6 5039 D. 85039, 75920, 65390, 65093

  d) Ngày 20 tháng 3 là thứ bảy. Vậy ngày 29 tháng 3 cùng năm đó là:
  A.Chủ nhật B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư

  đ) Khoảng thời gian từ 2 giờ 10 phút đến 3 giờ kém 25 phút là:
  A. 20 phút B. 25 phút C. 35 phút
  2, Trong các số: 42 078; 42 075; 42 090; 42 100; 42 099; 42 109; 43 000.
  Số lớn nhất là:
  A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090
  3. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:
  A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960

  4. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
  A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D 12cm
  5. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
  A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng

  6. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
  A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ ha

  II. PHẦN TỰ LUẬN
  Bài 1 Đặt tính rồi tính:
  a. 8065 + 264 4950 - 835 5672 + 3467 8794 - 4379
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  b. 14 754 + 23 680 15 840 – 8795 32 567 + 53 682 45 367 - 26 374
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  c. 3245 x 5 3679 x 8 2076 x 5 2365 x 3
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  d. 12 936 x 3 23 256 x 4 26 873 x 3 6537 x 6
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  e. 7648 : 4 9675 : 5 5890 : 5 8756 : 7

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  g. 78 635 : 3 56 270 : 4 53 846 : 6 24 590 : 4
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Bài 2 Tính giá trị của biểu thức
  a) 5840 + 932 x 5 (5786 – 1982) x 4
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
  b) 8764 – 2356 + 240 x 2 34 x 2 + 35 : 5
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
  ……………………………………………………………………………………….
  c) 124 x ( 24 – 4 x 6) ( 764 – 518) + 168 : 4
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
  ……………………………………………………………………………………….
  d) 1206 x 3 + 1317 x 3 (1206 + 1317) x 3
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
  ……………………………………………………………………………………….
  Bài 3. Tìm y:
  a) y : 8 = 3721 8 x y = 304 24 860 : y = 5
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
  b) y + 7839 = 23457 + 4516 y – 8657 = 4371 x 2
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
  ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….........
  c) (y + 314) – 3267 = 4365 23524 + (y – 246) = 84687
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….............................................................................................
  ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….........

  Bài 4A Số?
  Số liền trước
  Số đã cho
  Số liền sau
  
  
  99 998
  
  
  
  30 010
  
  
  
  12 222
  
  
  
  10 011
  
  
  
  76 000
  
  
  
  97 043
  
  
  
  99 999
  
  
  
  100 000
  
  
  Bài 4B. Số?
  Số liền trước
  Số đã cho
  Số liền sau
  
  
  429 849
  
  
  
  265 098
  
  
  
  143 680
  
  
  
  399 999
  
  
  
  800 000
  
  
  
  284 899
  
  
  Bài 5: Điền dấu >, <, = vào chỗ thích hợp
  a) 9999 …… 10001 49999 …… 99984
  30000 ….... 29999 39998 …… 39990 + 8
  89786 ….... 89728 62009 ……. 42010
  500+5 …... 5005 87351 ……. 67153

  b) 686mm . . . 1m 908g
   
  Gửi ý kiến