Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi tiny talk 1a

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Greenstar Storm (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:43' 23-04-2012
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 1333
  Số lượt thích: 2 người (Lê Thị Hoài Thảo, nguyễn văn thành)
  School:………………………………….… Date:…../…../ 2012.
  Full name:………………………………….…
  Class: 1/…..


  Marks:  
  
  you It count Benny thank you
  Sue pink book name please
  
  Read, choose, and write:  Benny Sue Miss Dolly Benny: Hi, I am ………….. Sue: Hello, I am …….……. Sue: My ………..… is Sue. Miss Dolly: Good morning, Sue. Miss Dolly: How are you? Benny and Sue: Fine, …..…………. Sue: A ……….……… Benny: Thank you.
  Miss Dolly: You’re welcome. Miss Dolly: Count. Sue: 1, 2, 3, 4,5. I can ……….…… Sue: Snack time! Benny: Cookies, ……….… Miss Dolly: Here you are. Miss Dolly: Pink. Benny: I like ………….. Sue: Me, too. Miss Dolly: Good-bye! Benny: Bye! Sue: See ………… tomorrow. Benny: Look! …..….. ‘s a car Sue: It’s blue.
  Miss Dolly: Sit down!
  Circle:
     

  bird teacher hi 2. car puppet you
   o
   o
   o
   o
   o
   o
   o
   o
  
  


  o Jump!


  o Turn around!  o Down!
  o Up! o Line up! o Clean up! o Stand up! o March!
  
  Match:
  Which is different? Circle. 1. Teacher. Boy. Girl. Crayon. 2. Car. Bus. Truck. Motor. Yellow. 3. Pink. Green. Purple. Ouch! 4. Cookies. Apples. Red. Juice. Pudding.
  a. b. c. d. e.
  
  Write : a._________ b. _________ c. _________ d. _________ e. _________
   
  Gửi ý kiến