Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề thi hsg toán 9 cấp huyện

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thân Ánh Thiện
  Ngày gửi: 10h:02' 08-08-2012
  Dung lượng: 122.5 KB
  Số lượt tải: 1694
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD- ĐT PHÙ MỸ
  TRƯỜNG THCS MỸ THỌ


  ĐỀ ĐỀ XUẤT THI HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN
  NĂM HỌC 2011-2012
  MÔN TOÁN – Thời gian làm bài 150 phút

  
  
  Bài 1: ( 3,5 điểm)
  Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta có:
  A = 7.52n + 12.6n chia hết cho 19
  Bài 2: ( 2,5 điểm)
  Tìm số tự nhiên n sao cho: n + 24 và n – 65 là hai số chính phương
  Bài 3: ( 3,0 điểm)
  Cho a, b > 0 và a + b = 1.
  Chứng minh rằng : 
  Bài 4: ( 3,0 điểm)
  Cho x, y là hai số dương thỏa mãn : x2 + y2 = 4.
  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 
  Bài 5: ( 4,0 điểm)
  Cho tam giác ABC có D là trung điểm cạnh BC, điểm M nằm trên trung tuyến AD. Gọi I, K lần lượt là các trung điểm tương ứng của MB, MC và P, Q là các giao điểm tương ứng của các tia DI, DK với các cạnh AB, AC.
  Chứng minh: PQ // IK.
  Bài 6: ( 4,0 điểm)
  Cho tam giác ABC có BC = a , CA = b , AB = c. Gọi đường cao hạ từ các đỉnh A,B,C xuống các cạnh BC , CA và AB tương ứng là ha , hb , hc . Gọi O là một điểm bất kỳ trong tam giác đó và khoảng cách từ O xuống ba cạnh BC , CA và AB tương ứng là x , y và z .
  Tính   HƯỚNG DẪN CHẤM
  ĐỀ ĐỀ XUẤT THI HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN - MÔN TOÁN
  NĂM HỌC 2011-2012


  Bài 1
  (3,5đ)
  Với n = 0 ta có A(0) = 19 19
  Giả sử A chia hết cho 19 với n = k nghĩa là: A(k) = 7.52k + 12.6k 19
  Ta phải chứng minh A chia hết cho 19 với n = k + 1 nghĩa là phải chứng minh:
  A(k + 1) = 7.52(k + 1) + 12.6k + 1 19
  Ta có: A(k + 1) = 7.52(k + 1) + 12.6k + 1
  = 7.52k.52 + 12.6n. 6
  = 7.52k.6 + 7.52k .19 + 12.6n. 6
  = 6.A(k) + 7.52k .19 19
  Vậy theo nguyên lý quy nạp thì A = 7.52n + 12.6n chia hết cho 19 với mọi số tự nhiên n
  0,5
  0,75
  0,75  1,0
  0,5
  
  Bài 2
  (2,5đ)


  1
  
  Ta có:
  
  
   Vậy: n = 452 – 24 = 2001
  

  0,5

  0,5
  0,5

  0,5

  0,5

  
  Bài 3
  (3,0đ)
  Nhận xét rằng với mọi x,y ta có:
  
  Đặt ta được :
  
  Vì 
  Do đó : 
  
  0,5


  0,5


  0,75

  0,5


  0,75
  
  Bài 4
  (3,0đ)
  Ta có
  Áp dụng BĐT: vôùi a > 0; b > 0.
  Ta có 
  Áp dụng BĐT: vôùi a > 0; b > 0.
  Ta có
  Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức E = 9 . Dấu “=” xảy ra khi x = y =
  0,5


  1,0  1,0

  0,5
  
  Bài 5
  (4,0đ)
  


  - Vẽ hình đúng
  - Gọi E là trung điểm của AM, chứng minh được:
  IK // BC, EI // AB, EK // AC
  - Áp dụng định lý Ta-lét vào các tam giác DPA, DAQ. Suy ra:
  
  - Áp dụng định lý Ta-lét đảo vào tam giác DPQ, suy ra:
  PQ // IK

  0,5

  1,5  1,5  0,5
  
  Bài
  No_avatarf

  hayKín miệng

  Avatar

  Cười nhăn rănggood

   

   
  Gửi ý kiến