Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CHUYÊN ĐỀ CASIO ÔN HỌC SINH GIỎI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: D­­­Uong Van Chinh
  Ngày gửi: 20h:06' 18-10-2012
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 388
  Số lượt thích: 0 người
  Dạng 1: TÍNH TOÁN TRÊN MÁY KẾT HỢP TRÊN GIẤY

  Bài 1: a) Nêu một phương pháp (kết hợp trên máy và trên giấy) tính chính xác kết quả của phép tính sau: A = 12578963 x 14375
  b) Tính chính xác A
  c) Tính chính xác của số: B = 1234567892
  d) Tính chính xác của số: C = 10234563
  Giải: a) Nếu tính trên máy sẽ tràn màn hình nên ta làm như sau:
  A = 12578963.14375 = (12578.103 + 963).14375 = 12578.103.14375 + 963.14375
  * Tính trên máy: 12578.14375 = 180808750 ( 12578.103.14375 = 180808750000
  * Tính trên máy: 963.14375 = 13843125
  Từ đó ta có: A = 180808750000 + 13843125 = 180822593125
  Hoặc viết: 180808750000 = 180000000000 + 808750000 và cộng trên máy:
  808750000 + 13843125 = 822593125 ( A = 180822593125
  b) Giá trị chính xác của A là: 180822593125
  c) B =1234567892 = (123450000 + 6789)2 = (1234.104)2 + 2.12345.104.6789 + 67892
  Tính trên máy: 123452 = 152399025; 2x12345x6789 = 167620410
  67892 = 46090521
  Vậy: B = 152399025.108 + 167620410.104 + 46090521
  = 15239902500000000 + 1676204100000 + 46090521= 15241578750190521
  d) C = 10234563 = (1023000 + 456)3 = (1023.103 + 456)3
  = 10233.109 + 3.10232.106.456 + 3.1023.103.4562 + 4563
  Tính trên máy: 10233 = 1070599167; 3.10232.456 = 1431651672
  3.1023.4562 = 638155584 4563 = 94818816
  Vậy C = 1070599167000000000 + 1431651672000000 + 638155584000 + 94818816 =
  = 1072031456922402816
  Bài 2: Tính kết quả đúng của các tích sau:
  a) M = 2222255555 x 2222266666 b) N = 20032003 x 20042004
  Đáp số: a) M = 4938444443209829630 b) N = 401481484254012
  Bài 3: Tính kết quả đúng của các phép tính sau:
  a) A = 1,123456789 - 5,02122003 b) B = 4,546879231 + 107,3564177895
  Đáp số: a) A = b) B =
  Bài 4: Tính kết quả đúng của phép tính sau:
  A = 52906279178,48 : 565,432 Đáp số: A =
  Bài 5: Tính chính xác của số A = 
  Giải: - Dùng máy tính, tính một số kết quả:
   và ; và 
   và 
  Nhận xét: là số nguyên có (k - 1) chữ số 3, tận cùng là số 4
   là số nguyên gồm k chữ số 1, (k - 1) chữ số 5, chữ số cuối cùng là 6
  * Ta dễ dàng chứng minh được nhận xét trên là đúng, do đó
  A = 111111111111555555555556
  Bài tập:
  a/ Tính: A = 5555566666x6666677777 b/ Tính B = 20072007. 20082008
  c/ 10384712 d/ 200220032 e/ 2222255555.2222266666
  f/ 20032003.20042004 g/ 20062006 x 20072007 (ĐS 402684724866042)


  Dạng 2: TÌM ƯỚC, BỘI CỦA MỘT SỐ
  Cơ sở: Muốn tìm ước ta chia a cho các số không vượt quá a.
  Quy trình: -1 → A
  A + 1 → A: a A
  Muốn tìm bội ta nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, …
  Quy trình: (-2) ( A
  A + 1 ( A: aA =
  VD1: Tìm tất cả các ước của 60?
  -1 → A
  A + 1 → A:60 A bấm = xuất hiện số 1 và kết quả 60 thì ta có 2 ước là 1 và 60
  Bấm đến khi đế lần thứ 30 thì dừng lại.
  Vậy Ư(60) = 
  Ví dụ 2: Tìm các bội của 30
  (-2) ( A
  A + 1 ( A: 30A = ta được các số là 0, 30, 60, 120, …
  Ví dụ 3: Tìm bội của 206 nhỏ hơn 2006
  Ta thực hiện quy trình như trên và chỉ chọn các bội là 0; 206; 412; 618; 824, 1030; 1236; 1442; 1648; 1854
  Ví dụ 4: Tìm các bội của 45 nhỏ hơn 2000 và chia hết cho 35
  Vì số cần tìm bội của 45 nên có dạng 45A nên ta lập quy trình sau:
  -2 ( A A + 1 ( A:45A ÷ 35:45A bấm =
  màn hình xuất hiện 0 = 0 = 0 nghĩa là 45.0:35 = 0
  Ta nhấn tiếp nếu màn hình xuất hiện 45A÷ 35 là số nguyên thì thì trong lần kế tiếp

  Avatar

  Cười nhăn răngthanks thay nka

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng