Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

de thi anh van lop 2 hk 1 let's go starter

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Tuyển
Ngày gửi: 18h:17' 28-12-2012
Dung lượng: 218.5 KB
Số lượt tải: 143
Số lượt thích: 0 người

Trường Tiểu học Lê thị Hồng Gấm
Họ và tên:.......................................
Lớp:................................................
Năm học: 2012-2013

Kiểm tra: cuối kỳ I
Môn : Tiếng Anh
Khối :2
Ngày kiểm tra :

 Điểm :Chữ ký giám khảo

Part I : Listening : ( 5 points )
Exercise 1 : Lắng nghe và khoanh vào đáp án đúng. ( 2.5 points)
1.What ,s your name ?
A. I’m Sam
B. I’m Ginger
2. How old are you ?
A. I’m 6
B. I’m 7
3.What is it? It’s....
A. a book
B. a ball
4. What color is it? It’s....
A. blue
B. black
5. What shape is it? It’s….
A. a square
B. a circle
Exercise 2 :.)Lắng nghe và đánh số thứ tự(1 5) ( 2,5 points)
Hi

I’m 7

It’s a doll

I’m Alice

It’s yellow
Part II : Reading: ( 2 points )
Khoanh tròn vào đáp án đúng.
1. …………………? _ I’m fine.
A.How are you? B.How old are you? C.What is it?
2.What are they?_ They’re ………..
A.dog B.dogs C.a book
3. One + Two = ………….
A.Four B.Five C.Three
4. Hello = ………
A.fine B.He C.Hi
Part III : Writing ( 2 points )
Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau
1. What’s your name?

2. How old are you?

Part IV : Speaking ( 1 point)
Nhìn và nói
1. It’s an_________.


2. It’s a___________.
Đáp án Đề thi HK I
Môn Tiếng Anh lớp 2 (Let’s Go starter)
Part I : ( 5 points )
Exercise 1 : ( 2.5 points.
A: What’s your name?
B: I’m Sam.
A: How old are you?
B: I’m seven.
A: What is it?
B: It’s a book.
A: What color is it?
B: It’s blue.
A: What shape is it?
B: It’s a circle.
Answer: 1A, 2B, 3A, 4A, 5B.
Exercise 2 : ( 2,5 point).
Hi
I’m Alice
I’m Seven
It’s a doll
It’s yellow
Answer:
1 3 4 2 5
Part II : ( 2 points ).
1A, 2B, 3C, 4C
Part III :( 2 points )
I’m ………( tên của mình).
I’m ………( tuổi của mình).
Part IV : ( 1 point)
It’s an apple.
It’s a star. 
Gửi ý kiến