Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề cương ôn tập chương II -SH 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thành Lộc
  Ngày gửi: 10h:28' 08-01-2013
  Dung lượng: 114.5 KB
  Số lượt tải: 1476
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II- SỐ NGUYÊN
  Lí thuyết:
  Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số ……………….……., số 0 và các số ……………............
  Số đối của số nguyên a là ……
  Số đối của một số nguyên a có thể là số ………………….. , số…………………., hay số 0
  Số …… bằng với số đối của nó
  Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ ……đến ……. Kí hiệu …….
  - Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên ………. Hay số …….
  Các quy tắc
  a/ Cộng hai số nguyên
  Muốn cộng hai số nguyên dương ta cộng như cộng hai số tự nhiên khác 0
  Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả
  Muốn cộng hai số nguyên khác dấu ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số bé ) rồi đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn
  b/ Trừ hai số nguyên
  Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b a - b = a + (- b)
  c/ Nhân hai số nguyên
  Muốn nhân hai số nguyên dương, ta nhân như nhân hai số tự nhiên khác 0
  Vd (+4) . (+5)= 4.5 = 20
  Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng
  Vd (- 4) . (- 5) = 4. 5 = 20
  Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “– “trước kết quả
  Vd (-4) . (+5) = - (. )= - (4 . 5) = - 20
  * Chú ý:
  Tích của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương; Tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm.
  Vd (+4) . (+25) = +100 ; (- 4) . (- 25) = +100
  ( +4) . (- 25) = - 100; (- 4) . (+25) = - 100
  Nếu tích có số chẵn các dấu trừ thì tích là số nguyên dương; Nếu tích có số lẻ các dấu trừ thì tích là số nguyên âm
  Vd (- 1) . (- 2) .(- 3) = - (1 . 2 . 3) = - 6
  (- 1) . (- 2) .(- 3) . (- 4) = + (1 . 2 . 3. 4) = + 24
  Tính chất của phép nhân
  Tính chất giao hoán: a . b = …….
  Tính chất kết hợp: (a . b) . c = ……………=……………..
  Nhân với số 1: a . 1 = ……..= ….
  Tính chất phân phối của phép nhân đối vói phép cộng : a ( b + c) = ……+……..
  Bội và ước của số nguyên:
  Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a
  Tính chất:
   ; ; 
  Bài tập:
  Dạng 1: Tính:
  Dạng 2: Thực hiện phép tính.
  
  Bài 1:a/ [(-13) + (-15)] + (- 8) = -36
  b/ (- 38) + 27 = - 11
  c/ + 24 = 28
  d/ 126 + (- 20) + 2013+ (- 106) = 2013


  e/ 500 – (- 200) – 210 – 100 = 390


  g/ (- 4) . (-5) .(- 6) = - 120
  h/ ( (- 3 + 6) . (- 4) = - 12
  i/ (- 5 – 13) . (- 6) = 108
  k/ (- 5 – 13) : (- 6) = 3
  l/ = -5488
  m/ = 10 000
  Bài 1a/ [(-13) + (-15)] + (- 8) = .......................... = -36
  b/ (- 38) + 27 = - (...................)= - 11
  c/ + 24 = 4 + 24 = 28
  d/ 126 + (- 20) + 2013+ (- 106)
  = 2013 + 126 + [(-20) + (- 106)]
  = ....................................... = 2013
  e/ 500 – (- 200) – 210 – 100
  = ……………………………………………………….
  = ………………… = 390
  g/ (- 4) . (-5) .(- 6) = - (..................) = - 120
  h/ ( (- 3 + 6) . (- 4) = ................... = - 12
  i/ (- 5 – 13) . (- 6) =……………… = 108
  k/ (- 5 – 13) : (- 6) = ……………...= 3
  l/ = ………………….. = -5488
  m/ = ……………… = 10 000
  
  Bài 2: Bỏ ngoặc rồi tính
  
  Câu
  Giải
  
  a
  Avatar

  hay 

   

   
  Gửi ý kiến