Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kiểm tra chương II. Số học 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Quang Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:02' 18-01-2013
  Dung lượng: 70.0 KB
  Số lượt tải: 3856
  Số lượt thích: 1 người (Hi bao bao)
  Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA SỐ HỌC . Năm học: 2012 – 2013
  MÔN : TOÁN . LỚP 6
  ( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )

  Họ và tên :……………………………………………
  Lớp : ……………
  Mã phách
  
  ( ……………………………………………………………………………………………………………………
  Điểm bằng số
  Điểm bằng chữ
  Chữ kí giám khảo
  Lời phê của giáo viên
  Mã phách  
  ĐỀ:
  I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3điểm)
  Câu 1: (2điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
  1) Tính: (–52) + 70 kết quả là:
  A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122
  2) Tính: –36 – 12 kết quả là:
  A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48)
  3) Tính: (–8).(–25) kết quả là:
  A. 33 B. (–33) C. 200 D. (–200)
  4) 5 x = ?
  A. x = x = 5 B. x = 5 C. –5 D. Một kết quả khác.
  5) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
  A. 2009 + 5 – 9 – 2008 B. 2009 – 5 – 9 + 2008
  C. 2009 – 5 + 9 + 2008 D. 2009 – 5 + 9 – 2008
  6) Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:
  A. 1 và -1 B. 5 và -5 C. 1 và 5 D. 1 ; -1 ; 5 ; -5
  7) Kết quả của phép tính (-3)(+4) (-5)(-7)
  A. Âm B. Dương C. 0 D.420
  8) Tính là:
  A. 208 B.-100 C. 100 D. Đáp số khác

  Câu 2: (1điểm) Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp:
  Câu
  Nội dung
  Đúng
  Sai
  
  1
  Tổng hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm
  
  
  
  2
  Giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn không âm
  
  
  
  3
  Tích hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm
  
  
  
  4
  Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên
  
  
  
  
  II- TỰ LUẬN : (7điểm)
  Bài 1: (3điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
  a) 5.(–8).2.(–3) b) 3.(–5)2 + 2.(–5) – 20
  c) 34.(15 –10) – 15.(34 –10)
  Bài 2: (3điểm) Tìm xZ , biết:
  a) 5 – (10 – x) = 7 b) 
  Bài 3: (1điểm) Tính giá trị của biểu thức: ax – ay + bx – by với a + b = 15 , x – y = - 4
  Bài làm:
  ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
  MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2012 – 2013
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biêt
  Thông hiểu
  Vận dung
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ Thấp
  Cấp độ Cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Chủ đề 1:
  Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
  Biết được tập hợp số nguyên
  Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
  Vận dụng khi thực hiện phép tính có giá trị tuyệt đối
  
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  2
  1
  10%
  
  2
  1
  10%
  
  
  1
  1
  10%
  
  
  5
  3,0
  30%
  
  Chủ đề 2:
  Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế
  
  Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.
  Vận dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc; chuyển vế để giải các bài tập tìm x, hoặc y,...
  
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  2
  1
  No_avatar

  toi ghet the ki 24 hieu chua ha

   

  No_avatarf

  chuaKhóc

   

  No_avatarf

  Co de ma cha co dap an Cau mày

   
  Gửi ý kiến