Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi cuối học kỳ 2 lớp 3 TOÁN +TIẾNG VIỆTnăm 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Đỗ Hoàng Tùng
  Người gửi: Đỗ Hoàng Tùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:20' 02-05-2013
  Dung lượng: 23.8 KB
  Số lượt tải: 3896
  Số lượt thích: 0 người

  Trường th&thcs minh tiến
  Bài kiểm tra cuối Năm - môn Toán Lớp 3
  (gian làm bài: 40 phút )
  Họ và tên: ....................................................................................................................... lớp 3A (Năm học: 2012 -2013)


  Bài 1: Viết( theo mẫu) (1 điểm)
  Số liền trước
  Số đã cho
  Số liền sau
  
  12 368
  12 369
  12 370
  
  
  ……….……
   39 989
  
  ……….……
  
  
  Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
  7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9


  …………………..
  
  …………………..
  
  …………………..
  
  ………………………....
  
  
  …………………..
  
  …………………..
  
  …………………..
  
  ………………………....
  
  
  …………………..
  
  …………………..
  
  …………………..
  
  ………………….……...
  
  

  Bài 4: (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm:
  - Ngày mùng 2 tháng 9 là thứ hai, vậy ngày mùng 7
  tháng 9 cùng năm đó là thứ ………………….…
  - Xem đồng hồ có kim giờ chạy qua số 7 kim phút chỉ vào số 3. Lúc đó là …… giờ…..… phút
  
  Bài 3: (1,5 điểm)
  450 kg ….. 5 tạ
  ? 1 km ….. 999 m
  2 giờ ….. 120 phút


  Bài 5: (1 điểm) Viết các số 42 671 ; 36 761 ; 98 167; 89 345 theo thứ tự từ bé đến lớn.

  Bé --> lớn: ………………..…;…………..……. ;
  Bài 6: (1 điểm) Cho hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 5 cm. Hãy tính chu vi và diện tích hình chữ nhật và điền kết quả vào chỗ chấm?
  a) Chu vi hình chữ nhật là cm. b) Diện tích hình chữ nhật là …........... cm2 .

  Bài 7: (3 điểm) Giải bài toán theo tóm tắt sau:
  Tóm tắt: 6 can : 120 lít
  8 can : …… (lít)?
  Bài giải:  
  
  
  
  
  
  
  Thang điểm10
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5
  Bài 6
  Bài 7
   Tổng điểm
  
  
  1
  2
  1.5
  0.5
  1
   1
  3
  


  
  Điểm đạt được
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    Trường th&thcs minh tiến
  Đáp án Bài kiểm tra cuối Năm - môn Toán Lớp 3
  (Năm học: 2012 -2013)
  gian làm bài: 40 phút )
  Đáp án:

  Bài 1: Viết( theo mẫu) (1 điểm)
  Số liền trước
  Số đã cho
  Số liền sau
  
  12 368
  12 369
  12 370
  
  
  39 988
  39 989
  
  …39 990 …
  
  Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
  7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9

  ……7386……
  
  ……6732……
  
  4 635
  
  6 336 9
  03 704
  36
  0
  
  
  … + 9548……
  
  … - 4528………
  
  x 6
  
  
  
  … 16934
  
  ……2204………
  
  … 27 810……
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Bài 4: (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm:
  - Ngày mùng 2 tháng 9 là thứ hai, vậy ngày mùng 7 tháng 9 cùng năm đó là thứ …………thứ bảy…
  - Xem đồng hồ có kim giờ chạy qua số 7 kim phút chỉ vào số 3. Lúc đó là………. 7giờ 15 phút ……
  
  Bài 3: (1,5 điểm)
  450 kg <. 5 tạ
  ? 1 km >.. 999 m
  2 giờ =.. 120 phút


  Bài 5: (1 điểm) Viết các số 42 671 ; 36 761 ; 98 167; 89 345 theo thứ tự từ bé đến lớn .

  Bé --> lớn: 36 761; 42 671 ; 89 345 ;98 167

  Bài 6: (1 điểm) Cho hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 5 cm. Hãy tính chu vi và diện tích hình chữ nhật và điền kết qu
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓