Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  đề cương và đề thi anh văn 6 toàn tập học kì 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
  Ngày gửi: 17h:26' 13-04-2013
  Dung lượng: 119.1 KB
  Số lượt tải: 5858
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2012 - 2013
  MÔN T.ANH 6
  I. The present simple tense:
  * With "Tobe"
  1.1 Affimative form( Thể khẳng định)
  I + am (I`m) Ex: I am a student
  He/She/It/Lan + is ( He`s) She is a teacher
  You/We/They/Lan and Ba + are (you`re)

  1.2 Negative form( Thể phủ định)
  S + be ( am/ is/ are) + not + .... Ex: She isn`t a teacher.

  1.3 Yes/ No questions:

  Ex: Are you a student? - Yes, I am / No, I`m not
  Is she a teacher? - Yes, she is / No, she isn`t
  1.4 Question words: ( what, who, where, when, which, how...)
  is he / she / it / Lan ? - He / She is .....
  Ex: Where is Lan?- She is in the yard
  Question word +
  are you / we / they ? - I am..../ We/ They are........

  * Notes: Thì hiện tại đơn thường dùng kết hợp với một số trạng từ chỉ thời gian như: today, every day/ morning/ afternoon/ evening, after school, ...
  * With: Ordinary verbs
  1.1 Affirmative form: I/You/ We/ They/ Lan and Ba + V(inf)
  He/ She/ It/ Lan + V-s/ es
  ( Những động từ tận cùng bằng: o, ch, sh, s, x, z khi chia với He/She/ It/ Lan ta thêm "es")
  Ex: I play soccer after school.
  He plays soccer after school.
  She goes to school every morning.
  1.2 Negative form: I/You/ We/ They/ Lan and Ba + don`t
  + V(inf)
  He/ She/ It/ Lan + doesn`t
  Ex: -I don`t play soccer after school. - He doesn`t play soccer after school.
  Yes/No questions
  Do + I/You/ We/ They/ Lan and Ba - Yes, S + do/ No, S + don`t
  + V(inf) ?
  Does + He/ She/ It/ Lan - Yes, S + does / No, S + doesn`t

  Ex: *Do you read? - Yes, I do / No, I don`t *Does she watch TV? - Yes, she does / No, she doesn`t.
  II. Present progressive tense:( thì hiện tại tiếp diễn)
  1/Form: Cách hỏi và trả lời ai đó đang làm gì?

  are you/ they I + am
  What doing? He / She/ It/ Lan + is + doing?
  is he/ she/ Lan You/ We/ They/ Lan and Ba + are
  a/ What are you doing? b/ What is he doing? c/ What are they doing?
  Ex: - Iam riding my bike. - He is playing games - They are watching television.
  2/Use: Thì hiện tại tiếp dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra ở hiện tại( ngay khi đang nói)
  Nó thường đi kèm với các từ hoặc cụm từ chỉ thời gian như: now (bây giờ), right now( ngay bây giờ), at present ( lúc này), at the moment ( vào lúc này), ... hoặc câu bát đầu với: Look!, Listen!, Be quiet!,...
  III. The near future tense: ( Thì tương lai gần)
  - Be going to ( sắp, sẽ, dự định)

  1/ Form: S + be( am / is/ are) + going to + inf Ex: I`m going to have breakfast at school
  2/ Use: "Be going to" dùng để nói lên một dự định, một kể hoạch, hay một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần nhất. Nó thường đi với các trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ thời gian như: tonight( tối nay), tomorrow( ngày mai), on the weekend( vào cuối tuần), next week/ month/ year, on Sunday, ...
  3/ Question words with " Be going to"
  What Ex:: What are you going to do tomorrow?
  Where + be ( am / is/ are) + S + going to + inf ? Where are you going to stay?
  How long

  * How long....?: dùng để hỏi về thời gian " Bao lâu?". Khi trả lời ta dùngcụm từ: For + khoảng
  No_avatarf

  La hétko hiểu cái gì hett tôi ko thích

   
  Gửi ý kiến