Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Violympic vòng 2 lớp 5 NH 13-14

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Quang Dương (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:53' 13-09-2013
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 482
  Số lượt thích: 0 người
  
  
  
  là 78/130
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  BÀI THI SỐ
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1:  của một số bằng 828 thì số đó là 
  Câu 2: 198 × 78 + 198 × 21 + 198 = 19800
  Câu 3:  của một số bằng 192 thì số đó là 
  Câu 4: (2012× 99 – 1006 × 198) × 2013 = 
  Câu 5: Hai kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 100 tấn thì số thóc còn lại ở kho A lại ít hơn kho B 20 tấn. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc? Trả lời: Lúc đầu kho A chứa tấn thóc.
  Hiệu số thóc kho A và khoa B là : 100-20+100 = 180 (tấn)
  Số thóc kho A là (1500 + 180) : 2 = 840 (tấn)
  Câu 6: Hiệu của 2 số 246. Số bé bằng  số lớn. Vậy số lớn là 
  Câu 7: Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng  số lớn. Vậy số bé là 
  Câu 8: Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 5 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
  Sau khi tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 5 đơn vị thì số lớn là :
  (222+8-5) :3x2 = 150
  Số lớn ban đầu là : 150-8 = 142
  Câu 9: Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ ba 121 đơn vị. Số thứ hai hơn số thứ nhất 21 đơn vị. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là 
  Số thứ ba là : (621-121):2 = 250
  Số thứ nhất và thứ hai là : 621-250 = 371
  Số thư nhất là : (371-21) = 175

  Câu 10: Hiệu của 2 số bằng 120. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số bé là 
  Vì cùng bớt 2 số đi 19 đơn vị nên hiệu vẫn không thay đổi.
  Số lớn sau khi bớt 19 đơn vị là : 120 : (2-1) x2 = 240
  Số lớn ban đầu là : 240 +19 = 259
   
  Gửi ý kiến