Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 học kỳ 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thu Ha
  Ngày gửi: 15h:45' 20-04-2009
  Dung lượng: 38.0 KB
  Số lượt tải: 657
  Số lượt thích: 0 người
  minority boarding secondary school
  Đề KIểM TRA MÔN TIếNG ANH HọC Kỳ I LớP 7 : (Thời gian làm bài 45 phút)
  Full name :…………………………………………………………………

  Mark

   Comments
  
  
  I . LISTENING :
  Listen to the passage and tick ( True ) or ( False ) to the following statements. (2.5 pts )

  T
   F
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Mr Quang liyes in a small house .
  In front of the house , there is a small yard .
  He grows vegetables in the garden .
  There is a tall tree behind the house .
  There is a well to the right of the house .

  II. READING :
  Read the passage and circle the best option ( A , B or C ) to complete the sentences . ( 2.5 pts )
  There are four people in Minh’s family , his parents , his sister and him. Minh’s father is an engineer. Every day he goes to work at 7 o’ clock . Minh’s mother is a doctor . She works in a hospital in the town . She goes to work at 6.30 . Minh sister is a student at Hanoi National university . She is twenty years old . Minh is twelve . He is a student at Quang Trung school .

  There are _______________people in Minh’s family.
  A. three B. four C. five
  2. His father is an_______________
  A. worker B. doctor C. engineer
  3. His mother goes to work at_________________
  A. 6,30 B. 6.45 C. 6.50
  4. Minh’s sister is_______________years old .
  A. 12 B. 20 C. 22
  5 . Minh studies at________________
  A.Tran phu school B. Nhuyen Hue school C. Quang Trung school
  III. LANGUAGE FOCUS :
  Match one question in column A with an appropriate answer in column B . (2.5 pts )
  A
   B
  
  What is your name ?
  How old are you ?
  Where do you live ?
  What is your father’s name ?
  How old is he ?
  Where does he work ?
  How many students are there in your class ?
  Which class are you in ?
  What time is it ?
  What time do you get up ?
  He ‘s forty.
  My name is Long .
  There are fifty.
  I am twelve.
  I get up at six.
  It is seven o’ clock .
  I live in Ha noi .
  He works in Ha Tay
  I’m in class 6c .
  His name is Toan
  
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  IV. WRITING :
  Write a short passage about your self , using the following suggestions . (2.5 pts )
  Name
  Age
  Liing place
  Name of the school
  Class
  Number f students in the class  My name is………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  No_avatar

  toi moi on thi hoc sinh gioi tieng anh lop 4 nam dau tien nen rat muon duoc cac anh chi di truoc chia se kinh nghiem. thanks

  Avatar

  Em cần phải học từ mới thật nhiều, nè thường xuyên đọc sách nữa, học từ mới rồi sau đó tập dịch các bài hội thoại cho mau nhớ và nhớ lâu em nhé

   

  No_avatar

  ujlk

   

   

   

   
  Gửi ý kiến