Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu Bản thu hoạch CVD

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đăng Tình (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:28' 24-07-2009
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 498
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ XÃ HẢI AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
  Hải An, ngày … tháng … năm 2009

  BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ
  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN
  THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN”
  NĂM 2009

  Họ và tên:………………………………………………………………………
  Sinh hoạt tại Chi bộ:………………………….thuộc Đảng bộ:……………….

  Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của bản thân như sau:
  1. Về nhận thức:
  Về sự cần thiết “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Tự liên hệ bản thân có những ưu, nhược điểm sau về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - Gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, cán bộ, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, giữa cá nhân với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp và trách nhiệm trước nhân dân:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - Ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Xây dựng phương hướng kế hoạch và đăng ký những việc làm theo (nêu những việc làm cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm nâng cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH
  (ký, ghi rõ họ tên)


  Ghi chú: Yêu cầu mỗi cá nhân tự viết đầy đủ các nội dung như trên, không được sao chép của nhau (vì mỗi người có ưu, nhược điểm và mỗi việc làm cụ thể riêng, không ai giống ai)

  (Mẫu này có tại http://violet.vn/th-haian-quangtri hoặc http://violet.vn/tinh_haian)
  PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hải An, ngày … tháng … năm 2009

  BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ
  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN
  THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN”
  NĂM 2009

  Họ và tên:………………………………………………………………………
  Chức vụ:……………………….…….….Năm vào ngành:……………….

  Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của bản thân như sau:
  1. Về nhận thức:
  Về sự cần thiết “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Tự liên hệ bản thân có những ưu, nhược điểm sau về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - Gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ công chức, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, giữa cá nhân với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp và trách nhiệm trước nhân dân:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - Ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Xây dựng phương hướng kế hoạch và đăng ký những việc làm theo (nêu những việc làm cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm nâng cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Tnta
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng