Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  On tap este-lipit-kt 45 phut

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ Minh Tú
  Ngày gửi: 22h:22' 26-09-2012
  Dung lượng: 56.5 KB
  Số lượt tải: 290
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP ESTE-LIPIT
  Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
  A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
  Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
  A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
  Câu 3: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
  A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
  Câu 4: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
  A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
  Câu 5: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
  A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
  Câu 6: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
  A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5.
  Câu 7: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:
  A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat.
  Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
  A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat.
  Câu 9: Este etyl axetat có công thức là
  A. CH3CH2OH B. CH3COOH. C. CH3COOC2H5. D. CH3CHO.
  Câu 10: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
  A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH.
  C. HCOONa và C2H5OH. D. CH3COONa và CH3OH.
  Câu 11: Este etyl fomiat có công thức là
  A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.
  Câu 12: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
  A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH. C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH.
  Câu 13: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là
  A. C2H3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOC2H5.
  Câu 14: Este metyl acrilat có công thức là
  A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.
  Câu 15: Este vinyl axetat có công thức là
  A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.
  Câu 16: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
  A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO.
  C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH.
  Câu 17: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
  A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO.
  C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH.
  Câu 18: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
  A. propyl axetat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl fomiat.
  Câu 19: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:
  A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3. B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
  C. H-COO-CH3, CH3-COOH. D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
  Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):
  Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ
  No_avatar

  sao tải k dc thế

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng