Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Quyet dinh lua chon nha thau thi cong cong trinh voi ve 2012 THCS An Phu

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tống Xuân Bằng
  Người gửi: Nguyễn Thu Trang (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:34' 17-01-2013
  Dung lượng: 95.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT LỤC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS AN PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 04 /QĐ-THCSAP
  An Phú, ngày 14 tháng 12 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc lựa chọn nhà thầu thi công công trình quét vôi ve nhà lớp học
  trường THCS An Phú


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN PHÚ

  Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng;
  Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước;
  Căn cứ vào công văn số 1525/UBND-TC ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Yên Bái về việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước;
  Căn cứ Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước;
  Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 1175A/CT-VALUINCO ngày 14 tháng 12 năm 2012;


  Theo nhu cầu đề nghị của Ban giám hiệu trường THCS An Phú,

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Chỉ định thầu gói thầu quét vôi ve nhà lớp học của trường THCS An Phú huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2012, với nội dung như sau:
  1. Tên gói thầu : Gói thầu quét vôi ve nhà lớp học của trường THCS An Phú huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2012.

  2. Danh mục trang thiết bị chỉ định thầu như sau:

  STT
  Diễn biến thời gian được hưởng
  ĐVT
  SL
  Bảo hành
  
  01
  Quét vôi ve trong và ngoài lớp học
  - Yêu cầu làm sạch bề mặt sau đó quét vôi ve trong và ngoài lớp học
  m2
  2480
  12 tháng
  
  02
  Quét vôi ve trong và ngoài lớp học
  - Yêu cầu làm sạch bề mặt sau đó quét vôi ve trong và ngoài lớp học
  m2
  2454
  12 tháng
  
  
  3. Nhà thầu được chỉ định thầu:
  - Ông : Vũ Đình Cường
  - Địa chỉ: Khu phố 6 thị trấn Cổ Phúc – H. Trấn Yên – T. Yên Bái
  - Số CMTND: 060569839 cấp ngày 29/08/2009 tại Công An tỉnh Yên Bái.
  4. Giá chỉ định thầu: 39.472.000 đ
  ( Bằng chữ : Ba mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn)
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ 14/12/2012 đến khi xong gói thầu (Hoàn thành trước 31/12/2012).
  6. Loại hợp đồng : Hợp đồng kinh tế
  7. Phương thức thanh toán hợp đồng : Thanh toán làm hai đợt bằng chuyển khoản, cụ thể :
  + Đợt 1: 19.632.000 đ (Mười chín triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn)
  + Đợt 2: 19.840.000 đ (Mười chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

  Điều 2. Ông Vũ Đình Cường có trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa, lao động, phương tiện kỹ thuật để triển khai thực hiện các công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư.

  Điều 3. Bộ phận tài vụ trường THCS An Phú huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái và đơn vị được chỉ định thầu thi công công trình căn cứ quyết định thực hiện./.  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 3 (t/h);
  - Lưu: HSTT.
  Tống Xuân Bằng
  PHÒNG GD&ĐT LỤC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS AN PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 04b /QĐ-THCSAP
  An Phú, ngày 14 tháng 12 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc lựa chọn nhà thầu thi công công trình quét vôi ve nhà lớp học
  trường THCS An Phú


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN PHÚ

  Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của hướng dẫn thi hành luật đấu
   
  Gửi ý kiến