Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 4 > Mục:Tiếng Anh 4 >
title:vong 21 ioe
date:24-01-2013
sender:Tiểu Học
source:Thầy cô và các bạn có thể vào trang http://thiviolympic.com để tải các để thi Violympic các lớp về làm tài liệu luyện thi
type:docENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 5 – ROUND 20
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 5 - VÒNG 20

SECTION 1 COOL PAIR MATCHING:SECTION 2: FILL THE BLANK


Question 1:


Question 2:


Question 3:


Question 4:

Question 5:


Question 6:


Question 7:

Question 8:

Question 9:

Question 10:
’

SECTION 3: SAFE DRIVINGQuestion 1:


Question 2:


Question 3:


Question 4:


SECTION 4: SNOW LANDPHẦN NGHE CỦA BÀI TẬP NÀY THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN VÀO TRANG http://thiviolympic
ĐỂ TẢI VỀ
___________________o0o___________________

Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải toán trên mạng năm học 2012 -1013 – Hay tất cả các thông tin - Hướng dẫn giải mới nhất của lớp học này xin gửi về tieuhocvn@gmail.com