Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ôn tập học ki 2.jun

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lâm Thanh Tú
  Ngày gửi: 09h:08' 18-02-2013
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 355
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP HOÁ 10-HKII
  1/Trong các pứ sau , pứ nào là phản ứng oxihoá khử?
  a/HNO3 + NaOH ( NaNO3 + H2O b/ N2O5 + H2O ( 2HNO3
  c/ 2HNO3 + 3H2S ( 3S + 2NO + 4 H2O d/ Cu(OH) CuO + H2O
  2/ Kim loại nào tác dụng với dd HCl và với Clo đều cho cùng loại muối Clorua?
  a/ Fe b/ Mg c/Ag d/ Cu
  3/Trong phòng TN Clo được điều chế bằng cách oxi hoá hợp chất nào sau đây?
  a/NaCl b/ HCl c/ KClO3 d/ CaOCl2
  4/ Từ Fe, S, HCl có bao nhiêu cách điều chế H2S? a/2 b/ 3 c/4 d/5
  5/Điều nào không đúng?.Tính axit tăng dần từ:
  a/ HClO, H2CO3 b/ HI, HBr, HCl, HF c/ H2SO3, H2SO4 d/ HClO, HClO2, HClO3, HClO4.
  6/ MnO2A B D ( A
  D là : a/ Na2S b/ NaCl c/Na2SO3 d/ NaClO
  7/ A X2 Y2. A là a/ O3 b/ Cl2 c/Br2 d./I2
  8/ dd axit nào không thể chứa trong bình thuỷ tinh? a/ HCl b/HF c/H2S d/ HI
  9/ Muối NaCl lẫn tạp chất là NaI làm thế nào để có NaCl tinh khiết?
  a/ Sục Clo dư , cô cạn b/ Sục Clo và hồ tinh bột
  c/ Cho tác dụng dd HCl dư d/ Sục Brôm dư .và cô cạn
  10/Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 dd axit Flohidric nồng độ 40% .Biết H phản ứng là 80% a/ 2,4375kg b/ 2,5375 kg c/ 1,9500kg d/ kết quả khác
  11/ Đổ dd AgNO3 vào các dd muối sau đây sẽ không có kết tủa ?
  a/ KF b/CaCl2 c/ KI d/ NaBr
  12/Khí Oxi có lẫn tạp chất là Clo .Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó ?
  a/ Cho qua H2 ,t0 b/ cho qua dd KI dư c/ cho qua dd kiềm dư d/ b,c đều đúng
  13/ Trong công nghiệp điều chế Oxi bằng cách:
  a/nhiệt phân KMnO4 b/nhiệt phân KClO3 c/Điện phân H2O đ/ Điện phân dd NaCl
  14/ O3 B C D. A,C,D lần lượt là :
  a/KI, FeO , FeSO4 b/ Ag ,FeO ,Fe2(SO4 )3 c/ Ag, Fe3O4, Fe2(SO4 )3 d/ KI, FeO , Fe2(SO4)3
  15/ Chất nào có liên kết ion? a/HOH b/ SO2 c/ CO2 d/ K2O
  16/Cho S tác dụng với Fe, F2, O2 thì sản phẩm thu được là:
  a/FeS2 , SF4, SO2 b/ FeS , SF6, SO2 c/FeS2 , SF6, SO3 d/FeS , SF4, SO3
  17/ Cho S +2 H2SO4 đ đ 3SO2 + 2H2O
  Trong phản ứng số nguyên tử S bị khử là : a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ 3
  18/ Dãy đơn chất nào vừa có tính khử,tính oxi hoá ?
  a)Cl2,O3,S b)S,SO2,H2O2 c)S,Cl2,Br2 d/ S,F2,O2
  19/ Tính axit giảm dần từ:
  a/ H2SO3> H2S>H2CO3 b/ H2S>H2CO3> H2SO3
  c/ H2SO3> H2CO3 >H2S d/ H2CO3> H2S>H2SO3
  20/ Cho phản ứng: SO2+ 2H2S( 3S + 2H2O (1)
  SO2 + Br2+ 2H2O ( H2SO4 + 2HBr (2)
  a/ (1) SO2 là chất khử (2) SO2 là chất oxi hoá
  b/ (1) SO2 là chất bị khử (2) SO2 là chất bị oxi hoá
  c/ (1) SO2 là chất bị oxihoá (2) SO2 là chất bị khử
  d/ (1) SO2 là chất bị khử (2) SO2 là chất oxi hoá

  21/ S nóng chảy thành chất lỏng màu vàng ở nhiệt độ :
  a/ <1130C b/ 1190C c/ 4450C d/1870C
  22/ Từ S, CuSO4, Na2SO3, H2S, FeS2 , ZnS có bao nhiêu chất dùng để điều chế trực tiếp SO2?
  a
  No_avatar

  Cho e xin cái đáp án được không vậy ạ?

   
  Gửi ý kiến