Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Duy Liên
Giới tính Nữ
Website http://duylien69.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hải Quy
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Thị Hồng, Thái Văn Hoà
Đã đưa lên 263 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 560 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 517 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35310 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này