Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thị Báu
Giới tính Nữ
Email bau_badon@yahoo.com
Website http://violet.vn/phanbau
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Ba Đồn
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Giao vien gioi cap huyen. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4&5. Bồi dưỡng Giải toán qua Internet
Xác thực bởi Trần Dương Sơn, Đinh Thị Thiên
Đã đưa lên 362 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2561 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 129977 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này