Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Luận
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTBT TH THCS Long Túc
  Quận/huyện Huyện Nam Trà My
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Xác thực bởi nguyễn hồng liền, Nguyễn Văn Chương
  Đã đưa lên 101 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 84 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 61959 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này