Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thông tin thành viên

  No_photo
  Họ và tên Đỗ Viết Thịnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tân Tiến
  Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
  Đã đưa lên 63 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 1255 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 42017 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này