Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Kiều Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Đắk Rlấp
Quận/huyện Huyện Đăk Rlấp
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 488 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15639 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này
Nhấn ESC để đóng