Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Bùi Thị Minh Hải
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tân Dân
  Quận/huyện Huyện Kinh Môn
  Tỉnh/thành Hải Dương
  Chuyên môn Lớp 4
  Giới thiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
  Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
  Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 626 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 8639 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này