Dành cho Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Nam
Giới tính Nam
Email nguyennam22092011@gmail.com
Website http://violet.vn/dhth12_lt
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Xác thực bởi Nguyễn Nhựt Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 74 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 199 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này