Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Phan Thị Hoa Mỹ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Sơn Ninh
  Quận/huyện Huyện Hương Sơn
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Xác thực bởi Nguyễn Anh Đào, Trần Đức Tuyến
  Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 1728 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 22137 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này