Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Đặng Thị Thơm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hương Trạch
  Quận/huyện Huyện Hương Khê
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Giới thiệu Giáo viên giỏi tỉnh
  Xác thực bởi Nguyễn Thị Lệ Nguyệt, Nguyễn Thị Tân
  Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 524 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 6178 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này