Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hoài Phương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phương Trung
  Quận/huyện Huyện Thanh Oai
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Giới thiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
  Xác thực bởi Phạm Thị Tâm, Lưu Thị Toàn
  Đã đưa lên 181 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 1142 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 200677 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này