Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Bàn Ngọc Chinh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Bắc Quang
  Quận/huyện Huyện Bắc Quang
  Tỉnh/thành Hà Giang
  Chuyên môn Hóa học
  Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
  Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 1297 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 10295 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này