Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Thông tin thành viên

  Photo
  Họ và tên Phan thùy Dương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS Dương Huy
  Quận/huyện Thành phố Cẩm Phả
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Lịch sử
  Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
  Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
  Đã tải về 212 tài liệu (xem danh sách)
  Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
  Điểm số 16221 (xem chi tiết)

  Nhắn tin cho người này