Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Công nghệ > Công nghệ 11 > (486 bài)

Word-logo-small

Đề kiểm tra Công nghệ 11 học ...

Ngày gửi: 2019-05-26 20:35:24

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-05-09 16:00:11

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-05-06 16:07:36

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-14 09:51:50

Word-logo-small

HỌC KỲ 1 (2018-2019)

Ngày gửi: 2019-01-29 13:47:13

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-20 15:15:14

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-20 15:14:57

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-12-15 21:12:03

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-24 12:54:42

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-21 13:13:23

Word-logo-small

trắc nghiệm cả năm công nghệ 11

Ngày gửi: 2018-04-15 21:59:12

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-04-13 19:51:22

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-04-01 11:54:09

Word-logo-small

Đề TK 1T HK1(Có ma trận, ĐA)

Ngày gửi: 2018-03-12 04:01:02

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2018-03-11 01:26:38

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết học kỳ II

Ngày gửi: 2018-03-03 23:23:14

Word-logo-small

ĐỀ CÔNG NGHỆ LÝ LỚP 11 HỌC KỲ...

Ngày gửi: 2018-01-21 16:33:13

Word-logo-small

đề thihk1 cn11

Ngày gửi: 2017-12-25 16:15:41

Word-logo-small

congkv2 đề cương ôn tập công ...

Ngày gửi: 2017-12-19 19:59:59

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết học kỳ 1 CN 10

Ngày gửi: 2017-12-02 20:35:58

Word-logo-small

ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 11 - HKI

Ngày gửi: 2017-10-15 07:59:41

Word-logo-small

công nghệ 11 bài 3 trang 21

Ngày gửi: 2017-09-12 20:08:00

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT

Ngày gửi: 2017-05-29 11:46:14

Word-logo-small

40 cau trac nghiem hay cong n...

Ngày gửi: 2017-05-06 13:48:03

Thumbnail

đề cương 1 tiết công nghệ 11

Ngày gửi: 2017-04-30 16:00:11

Word-logo-small

Thi HK2-môn Công nghệ 11-năm ...

Ngày gửi: 2017-04-09 20:34:27

Word-logo-small

ĐỀ THI CN11 HK1 -1617

Ngày gửi: 2017-04-08 20:45:16

Word-logo-small

kiểm tra 15 phút bài 17 công ...

Ngày gửi: 2017-02-13 10:02:51

Word-logo-small

kiểm tra 15 phút bài 17 công ...

Ngày gửi: 2017-02-13 10:00:53

Word-logo-small

Thủ công

Ngày gửi: 2017-02-06 15:26:28

Word-logo-small

bài 17 công nghệ 11

Ngày gửi: 2017-01-04 19:59:59

Thumbnail

Đề thi HK1 Công Nghệ 11 (2016...

Ngày gửi: 2016-11-27 19:26:22

Word-logo-small

thi ki 1 cong nghe 6

Ngày gửi: 2016-11-16 06:06:45

Word-logo-small

gá chạc lệch

Ngày gửi: 2016-10-09 20:21:34

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 45 phút môn Công ...

Ngày gửi: 2016-10-07 15:24:27

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 45 phút Công Nghệ...

Ngày gửi: 2016-10-07 15:22:47