Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > (15958 bài)

Word-logo-small

kt1t-cn9-hk1-2018

Ngày gửi: 2018-10-22 08:47:48

Word-logo-small

kt1t-cn8-hk1-2018

Ngày gửi: 2018-10-22 08:46:27

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-10-16 14:49:36

Word-logo-small

KT HKI

Ngày gửi: 2018-10-16 14:47:43

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2018-10-15 17:47:29

Word-logo-small

de thi hk1 -cn7-2019

Ngày gửi: 2018-10-15 08:25:02

Word-logo-small

kiểm tra học kì 1

Ngày gửi: 2018-10-12 20:25:36

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-10-12 20:18:55

Word-logo-small

đê thi hki cn 9

Ngày gửi: 2018-10-11 07:39:25

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-10-08 06:17:34

Word-logo-small

Bảng trọng số- Ma trận - Đề -...

Ngày gửi: 2018-10-08 06:14:50

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - THỦY MH-LA ...

Ngày gửi: 2018-10-02 20:02:54

Word-logo-small

kiểm tra 1 tết

Ngày gửi: 2018-09-30 23:09:12

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-30 22:59:44

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-30 22:58:54

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-30 19:45:35

Word-logo-small

Đề thi CN9

Ngày gửi: 2018-09-27 22:31:39

Word-logo-small

Tập huấn CN năm 2018

Ngày gửi: 2018-09-27 22:22:53

Word-logo-small

kiem tra tuan 5

Ngày gửi: 2018-09-27 21:44:20

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2018-09-27 21:17:47

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-23 09:42:16

Thumbnail

KH giang day mon Công nghệ 6

Ngày gửi: 2018-09-01 08:09:47

Thumbnail

KH giang day mon Công nghệ

Ngày gửi: 2018-09-01 08:09:33

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-08-21 23:32:20

Word-logo-small

Giáo án Công nghệ 7 kì 2

Ngày gửi: 2018-08-21 20:32:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-08-17 20:33:22

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-08-17 20:33:00

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-08-17 20:32:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-08-17 20:31:53

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết hk2 môn CN 6

Ngày gửi: 2018-07-26 11:51:29

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2018-05-29 17:54:47

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-05-23 17:30:23

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-23 16:13:39

Word-logo-small

Ma trận đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-23 16:12:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-23 16:11:09

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2018-05-21 20:56:28