Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > (16020 bài)

Word-logo-small

Kiểm tra học kỳ I Công nghệ 9.

Ngày gửi: 2019-01-15 18:29:51

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết(Tiết 16)

Ngày gửi: 2019-01-15 18:15:58

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-01-10 06:13:17

Word-logo-small

Ma trận bài kiểm tra 1 tiết h...

Ngày gửi: 2019-01-09 12:54:47

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-09 07:34:12

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết HKI

Ngày gửi: 2019-01-09 07:19:22

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2018-12-30 20:49:53

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-12-25 22:11:25

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-25 11:42:27

Word-logo-small

Đề công nghệ 6,7,8

Ngày gửi: 2018-12-24 23:12:55

Word-logo-small

DỀ THI kscl VÒNG 1i

Ngày gửi: 2018-12-24 07:23:43

Word-logo-small

giáo án Công nghệ 8 CKTKN.

Ngày gửi: 2018-12-23 22:02:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-22 22:17:43

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-22 22:14:55

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-21 15:14:41

Word-logo-small

KTHKI (H2)

Ngày gửi: 2018-12-21 08:32:27

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-12-20 21:55:49

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 21:52:53

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 21:17:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-12-16 20:49:18

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-16 10:15:12

Word-logo-small

Bộ đề thi 1 tiết và học kì cá...

Ngày gửi: 2018-12-15 15:10:56

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-15 08:48:36

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-14 21:50:14

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-14 21:45:35

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-14 21:45:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-14 17:09:41

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-14 16:54:31

Word-logo-small

ma tran va de thi hk1

Ngày gửi: 2018-12-13 19:27:14

Word-logo-small

đề thi công nghệ 6 tham khảo

Ngày gửi: 2018-12-11 23:47:43

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-11 20:22:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-11 06:04:56

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-11 06:03:31

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-11 06:02:30

Word-logo-small

KIỂM TRA HỌC KÌ I 2018-2019

Ngày gửi: 2018-12-11 05:59:53

Word-logo-small

Đề cương ôn tập Công nghệ 8 h...

Ngày gửi: 2018-12-10 19:25:47