Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > (15842 bài)

Word-logo-small

Một số đề kiểm tra trong năm

Ngày gửi: 2008-05-03 16:48:55

Word-logo-small

Đề kiểm tra HK2-Đề 2

Ngày gửi: 2008-05-03 15:31:43

Word-logo-small

Đề kiểm tra HK2-Đề 1

Ngày gửi: 2008-05-03 15:31:22

Word-logo-small

DE KT CONG NGHE 8 HK II

Ngày gửi: 2008-05-02 15:02:38

Word-logo-small

DE KT CONG NGHE 9 HK II

Ngày gửi: 2008-05-02 14:56:36

Word-logo-small

De Thi CONG NGHE.7 HKII

Ngày gửi: 2008-05-01 21:52:50

Word-logo-small

Đề kiểm tra công nghệ HK I lớp 6

Ngày gửi: 2008-04-30 20:00:43

Word-logo-small

DE KT HOC KI II 07-08

Ngày gửi: 2008-04-30 19:08:14

Word-logo-small

DE KT HOC KI II 07-08

Ngày gửi: 2008-04-30 19:07:38

Word-logo-small

kiểm tra tiết 28

Ngày gửi: 2008-04-29 08:40:53

Word-logo-small

De thi HKII T6

Ngày gửi: 2008-04-27 21:11:00

Word-logo-small

ĐỀ Thi HK 2 CN

Ngày gửi: 2008-04-26 22:21:35

Word-logo-small

Đề kiểm tra Công Nghệ Kỳ II

Ngày gửi: 2008-04-25 08:52:37

Word-logo-small

Đề kiểm tra HK2-Đề 2

Ngày gửi: 2008-04-22 14:05:52

Word-logo-small

Đề kiểm tra HK2-Đề 1

Ngày gửi: 2008-04-22 14:04:48

Word-logo-small

Đề kiểm tra HK2-Đề 2

Ngày gửi: 2008-04-22 14:03:53

Word-logo-small

Đề kiểm tra HK2-Đề 1

Ngày gửi: 2008-04-22 14:03:28

Word-logo-small

De thi HK_Cong nghe 7

Ngày gửi: 2008-04-20 21:07:12

Word-logo-small

De thi HK II_cong nghe 6

Ngày gửi: 2008-04-20 21:03:49

Word-logo-small

De thi HK_cong nghe 7

Ngày gửi: 2008-04-20 21:03:05

Word-logo-small

De KT HK I _Cong nghe 7

Ngày gửi: 2008-04-20 20:36:19

Word-logo-small

Kiểm tra Công nghệ 8 học kỳ I...

Ngày gửi: 2008-04-18 06:25:46

Word-logo-small

Kiểm tra Công nghệ 8 học kỳ II

Ngày gửi: 2008-04-16 10:01:12

Word-logo-small

Kiểm tra Công nghệ 8 học kỳ II

Ngày gửi: 2008-04-16 10:00:43

Word-logo-small

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ ...

Ngày gửi: 2008-04-11 14:59:01

Word-logo-small

Bài 55: Sơ đồ điện

Ngày gửi: 2008-04-11 14:57:16

Word-logo-small

Kiểm tra Công nghệ 9 học kì I

Ngày gửi: 2008-04-09 20:10:32

Word-logo-small

Kiểm tra Công nghệ 9 học kì II

Ngày gửi: 2008-04-07 19:50:20

Word-logo-small

Kiểm tra Công nghệ 6

Ngày gửi: 2008-03-20 21:25:34

Word-logo-small

Kiểm tra Công nghệ 6 học kỳ I

Ngày gửi: 2008-03-20 21:14:38

Word-logo-small

Bài 11: Trang trí nhà ở bằng ...

Ngày gửi: 2008-03-18 20:13:13

Word-logo-small

Bài 11: Trang trí nhà ở bằng ...

Ngày gửi: 2008-03-18 20:12:17

Word-logo-small

Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí ...

Ngày gửi: 2008-03-18 20:11:30

Word-logo-small

Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí ...

Ngày gửi: 2008-03-18 20:10:37

Word-logo-small

Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí ...

Ngày gửi: 2008-03-18 20:09:33

Word-logo-small

Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí ...

Ngày gửi: 2008-03-18 20:08:37