Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > (16002 bài)

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết CN 8 bài số 2 ti...

Ngày gửi: 2008-12-07 17:21:58

Word-logo-small

de kiem tra hoc ky I nam hoc ...

Ngày gửi: 2008-12-07 09:29:55

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I vật lý 12

Ngày gửi: 2008-12-07 09:22:17

Word-logo-small

de kiem tra hocki

Ngày gửi: 2008-12-06 23:09:12

Word-logo-small

skkn THCS tu cuong Tien lang HP

Ngày gửi: 2008-12-06 21:58:58

Word-logo-small

de cuong on tap cn 8

Ngày gửi: 2008-12-06 13:40:37

Word-logo-small

skkn THCS Tu cuong HP.08-09

Ngày gửi: 2008-12-06 10:07:20

Word-logo-small

de kiem tra HK1 CN8

Ngày gửi: 2008-12-05 23:00:28

Word-logo-small

Kiem tra thuc hanh 45 phut _T...

Ngày gửi: 2008-12-05 09:03:45

Word-logo-small

đề kiểm tra công nghệ 9

Ngày gửi: 2008-12-03 22:08:30

Word-logo-small

đề kiểm tra công nghệ 8

Ngày gửi: 2008-12-03 22:06:50

Word-logo-small

De thi12(08-09)

Ngày gửi: 2008-12-02 21:31:24

Word-logo-small

De thi 2008-2009

Ngày gửi: 2008-12-02 20:42:48

Word-logo-small

Bai soan T1den 36

Ngày gửi: 2008-12-02 20:21:48

Word-logo-small

Kiem tra 1tiet-tiet 27-chuong...

Ngày gửi: 2008-12-02 19:27:09

Word-logo-small

De kiem tra

Ngày gửi: 2008-12-02 17:35:08

Word-logo-small

Tiet 15 TH Lap mach dien den HQ

Ngày gửi: 2008-12-01 10:20:55

Word-logo-small

kiem tra cuoi nam cn8

Ngày gửi: 2008-11-29 20:05:42

Word-logo-small

kiem tra mot tiet CN7 HS

Ngày gửi: 2008-11-27 14:01:15

Word-logo-small

kiem tra mot tiet CN7

Ngày gửi: 2008-11-27 14:00:54

Word-logo-small

kiem tra cong nghe 8 1 tiet

Ngày gửi: 2008-11-27 13:33:15

Word-logo-small

Kiem tra Cong nghe 7 Ky II

Ngày gửi: 2008-11-27 13:32:43

Word-logo-small

kiem tra CN7 1 tiet

Ngày gửi: 2008-11-27 13:32:15

Word-logo-small

kiem tra 15 phut cong nghe 11

Ngày gửi: 2008-11-24 07:14:56

Word-logo-small

KTHK II cực hót

Ngày gửi: 2008-11-22 13:35:36

Word-logo-small

De kiem tra cong nghe ky 1 9

Ngày gửi: 2008-11-19 11:53:49

Word-logo-small

Ngan hang de cong nghe II.doc

Ngày gửi: 2008-11-19 01:40:57

Word-logo-small

De kiem tra ky 1 cong nghe 9

Ngày gửi: 2008-11-17 15:58:59

Word-logo-small

De kiem tra ky 1 công nghe 6

Ngày gửi: 2008-11-17 15:57:50

Word-logo-small

De kiem tra ky 1 công nghe 7

Ngày gửi: 2008-11-17 15:49:08

Word-logo-small

De kiem tra va dap an cong ng...

Ngày gửi: 2008-11-17 15:47:53

Word-logo-small

De kiem tra cong nghe 8

Ngày gửi: 2008-11-17 13:00:00

Word-logo-small

De KT 1 tiet cong nghe 6

Ngày gửi: 2008-11-17 12:50:45

Word-logo-small

De kiem tra cong nghe 6 HV

Ngày gửi: 2008-11-17 08:48:10

Word-logo-small

De kiem tra cong nghe 6 1 tie...

Ngày gửi: 2008-11-17 08:41:17

Word-logo-small

de 1 cong nghe 6 1 tiet

Ngày gửi: 2008-11-17 08:23:01