Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 8 > (2240 bài)

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-11 20:02:31

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-11-02 14:58:49

Word-logo-small

kt1t-cn8-hk1-2018

Ngày gửi: 2018-10-22 08:46:27

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-10-16 14:49:36

Word-logo-small

KT HKI

Ngày gửi: 2018-10-16 14:47:43

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-10-08 06:17:34

Word-logo-small

Bảng trọng số- Ma trận - Đề -...

Ngày gửi: 2018-10-08 06:14:50

Word-logo-small

kiểm tra 1 tết

Ngày gửi: 2018-09-30 23:09:12

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-30 22:59:44

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-30 22:58:54

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-30 19:45:35

Word-logo-small

kiem tra tuan 5

Ngày gửi: 2018-09-27 21:44:20

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2018-09-27 21:17:47

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-08-17 20:32:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-08-17 20:31:53

Word-logo-small

Ma trận đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-23 16:12:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-23 16:11:09

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-20 22:29:24

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-10 08:25:55

Word-logo-small

Công nghệ 8.Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-05-05 15:32:09

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-05 15:01:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-05-05 14:58:53

Word-logo-small

kiểm tra hk2 môn công nghệ lớ...

Ngày gửi: 2018-05-03 20:22:37

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-25 20:15:26

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-04-23 10:26:40

Word-logo-small

Đề Cương Đầy đủ môn Công nghệ...

Ngày gửi: 2018-04-20 22:53:46

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-11 21:35:48

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-09 22:58:36

Word-logo-small

DE THI HK II CN8-ma trận-đáp ...

Ngày gửi: 2018-04-09 14:52:02

Word-logo-small

DE THI HK II CN 8 14-15

Ngày gửi: 2018-04-09 14:29:33

Word-logo-small

Đề thi - kỳ 2- CN8- 2016

Ngày gửi: 2018-04-09 05:41:30

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết thực hành

Ngày gửi: 2018-04-08 15:51:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-06 10:32:06

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-06 10:01:40

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-06 09:59:02

Word-logo-small

kiểm tra một tiết học kì 2 cô...

Ngày gửi: 2018-04-04 05:51:07