Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Trung học cơ sở > Địa lí > (13502 bài)

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-12-02 20:58:38

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-12-02 20:55:30

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-10-30 21:35:28

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-10-30 21:19:24

Thumbnail

dia li 8

Ngày gửi: 2022-10-30 21:17:37

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-10-30 21:16:26

Thumbnail

Kiểm tra giữa kì I

Ngày gửi: 2022-10-27 23:02:58

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-10-25 19:30:33

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-10-24 19:12:32

Thumbnail

20 đề thi HSG Địa lí 8.

Ngày gửi: 2022-10-24 14:18:59

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-09-18 18:23:04

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-09-18 18:19:33

Thumbnail

đề thi địa 8

Ngày gửi: 2022-09-18 15:50:08

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-09-08 20:55:20

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-09-08 20:54:53

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-09-08 20:54:19

Thumbnail

Đề thi HSG Tỉnh Phú Thọ

Ngày gửi: 2022-09-08 20:53:39

Thumbnail

Đề Địa Lí Tỉnh Phú Thọ

Ngày gửi: 2022-09-08 20:52:47

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng HSG Ph...

Ngày gửi: 2022-09-08 20:51:43

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - CHUYÊN

Ngày gửi: 2022-09-08 20:51:04

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-09-08 20:50:20

Thumbnail

Đề thi chọn HSG Tỉnh Phú Thọ

Ngày gửi: 2022-09-08 20:49:36

Thumbnail

Đề thi chọn HSG Tỉnh Phú Thọ

Ngày gửi: 2022-09-08 20:48:50

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-09-08 20:48:11

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-09-08 20:47:44

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-09-08 20:45:23

Thumbnail

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TH...

Ngày gửi: 2022-09-08 20:44:12

Thumbnail

KẾ HOẠCH GD LỊCH SỬ- DỊA LÝ 2

Ngày gửi: 2022-08-16 17:23:07

Thumbnail

ké hoạch gd lịch sử - địa lý 7

Ngày gửi: 2022-08-16 17:22:14

Thumbnail

kế hoạch giáo dục môn ls-đl6.

Ngày gửi: 2022-08-16 17:20:53

Thumbnail

ma trận, bảng đặc tả đề kiểm ...

Ngày gửi: 2022-08-16 17:19:02

Thumbnail

de thi ki 2 nqm 21.22

Ngày gửi: 2022-07-21 17:11:32

Thumbnail

de thi ki 2 nam 21.22

Ngày gửi: 2022-07-21 16:44:43

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-05-20 11:59:25

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-05-20 11:58:59

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-20 11:13:42