Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 10 > Hình học 10 > (1334 bài)

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-05-06 21:38:25

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-05-04 23:10:30

Xls-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-05-01 17:34:36

Word-logo-small

Đề 001 Ôn Hình học 10 HKII

Ngày gửi: 2019-04-24 17:50:09

Word-logo-small

ĐỀ THI TOÁN 10 HỌC KỲ 2 NĂM 2019

Ngày gửi: 2019-04-21 21:48:38

Word-logo-small

hinh hoc 10 CHƯƠNG 3 nang cao

Ngày gửi: 2019-04-21 11:49:22

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-21 08:41:14

Word-logo-small

phương trình đường tròn

Ngày gửi: 2019-04-17 15:18:48

Word-logo-small

Ma trận đề 1 tiết toán hình 1...

Ngày gửi: 2019-04-17 15:14:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-13 22:03:06

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-13 08:46:56

Word-logo-small

giới hạn 11

Ngày gửi: 2019-04-11 04:34:44

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-05 20:50:38

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 10 C...

Ngày gửi: 2019-04-04 07:43:10

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-03 10:02:09

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-03 10:01:37

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-03 10:00:48

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-30 19:42:03

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-29 15:48:30

Word-logo-small

Bài tập đường đường tròn có đ...

Ngày gửi: 2019-03-28 23:08:33

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-03-26 20:49:03

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - CB

Ngày gửi: 2019-03-24 11:07:42

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-03-22 05:55:45

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-22 05:54:33

Word-logo-small

gdcd

Ngày gửi: 2019-03-21 00:20:32

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT HỆ THỨC LƯỢNG...

Ngày gửi: 2019-03-07 22:53:40

Word-logo-small

KIỂM TRA HỆ THỨC LƯỢNG TRONG ...

Ngày gửi: 2019-03-07 22:49:40

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-03-07 21:32:28

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-06 11:08:24

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-06 11:05:32

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-05 20:42:31

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-05 08:38:24

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-03-03 23:11:48

Pdf-small

hệ thống kiến thức về đường t...

Ngày gửi: 2019-02-20 13:18:52

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-02-18 16:09:39

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-02-15 15:43:01