Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 11 > Hình học 11 > (1284 bài)

Word-logo-small

Đề cương ôn HK2

Ngày gửi: 2019-04-19 09:36:12

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-13 22:04:02

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-09 09:59:20

Word-logo-small

Giáo án pp mới

Ngày gửi: 2019-04-05 20:16:50

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-04-04 18:37:05

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-26 23:16:33

Word-logo-small

giai tich 12

Ngày gửi: 2019-03-26 17:46:53

Word-logo-small

KIỂM TRA HINH HỌC 11 CHUONG 3

Ngày gửi: 2019-03-22 14:07:50

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-21 03:20:41

Word-logo-small

giữa kì 2

Ngày gửi: 2019-03-16 15:29:24

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-03-08 21:15:10

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-03-08 20:16:49

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-06 11:09:46

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-06 11:09:16

Word-logo-small

6 de kiem tra hinh hoc lop 11...

Ngày gửi: 2019-03-03 22:41:44

Word-logo-small

bài kiểm tra 15p số 3 hình họ...

Ngày gửi: 2019-01-30 13:16:21

Word-logo-small

Ngân hàng Trắc Nghiệm

Ngày gửi: 2019-01-04 22:16:04

Word-logo-small

Giáo án mới GT và HH

Ngày gửi: 2018-12-27 14:21:21

Word-logo-small

Hình học 11.Kiểm tra giữa kì...

Ngày gửi: 2018-12-07 14:55:24

Pdf-small

sach KTHK1 Toán 11 NGThieu

Ngày gửi: 2018-12-07 11:51:45

Pdf-small

phép biến hình trong mặt phẳng

Ngày gửi: 2018-12-06 22:07:33

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-23 21:05:22

Word-logo-small

Hình học 10+11 kta chương I.

Ngày gửi: 2018-11-22 20:01:54

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-11-18 09:56:36

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-11-11 20:15:16

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-10 07:09:21

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-10 07:08:47

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-10 07:08:11

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2018-11-09 21:44:57

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11 -...

Ngày gửi: 2018-10-31 11:42:03

Pdf-small

dai so va giai tich 11

Ngày gửi: 2018-10-30 16:04:19

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH 11_CHƯƠN...

Ngày gửi: 2018-10-26 11:43:06

Word-logo-small

trắc nghiệm Hình học 11 chuon...

Ngày gửi: 2018-10-25 16:21:37

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-10-25 10:00:48

Word-logo-small

KT phép biến hình. Có toán th...

Ngày gửi: 2018-10-24 09:36:05

Word-logo-small

bài tập phép tịnh tiến và phé...

Ngày gửi: 2018-10-21 08:04:54