Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > (5 thư mục)


Hóa học 8 (8032 bài)
Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-09-16 16:09:56

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-13 22:04:14

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết Hóa 8 (tiết 2...

Ngày gửi: 2018-09-07 16:28:01

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết Hóa 8 (tiết 1...

Ngày gửi: 2018-09-07 16:22:28


Hóa học 9 (15975 bài)
Word-logo-small

ôn tập chương 1 trắc nghiệm h...

Ngày gửi: 2018-09-17 21:05:16

Pdf-small

kim loại với muối

Ngày gửi: 2018-09-14 14:52:44

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-09-10 15:01:55

Pdf-small

Kim loại Archimedes 7-9-2018

Ngày gửi: 2018-09-08 16:39:33


Word-logo-small

Đề thi chọn HSG hóa 8

Ngày gửi: 2018-08-24 17:09:44

Word-logo-small

Báo cáo trải nghiệm sáng tạo_...

Ngày gửi: 2018-04-20 05:32:03

Word-logo-small

Trải nghiệm sáng tạo_Ươm mầm ...

Ngày gửi: 2018-04-20 05:31:08

Word-logo-small

Trải nghiệm sáng tạo_Sản xuất...

Ngày gửi: 2018-04-20 05:30:02


Sưu tầm (426 bài)
Pdf-small

phản ứng oxi hóa khử

Ngày gửi: 2017-08-29 20:33:28

Thumbnail

AhiAhi

Ngày gửi: 2016-12-30 22:24:04

Thumbnail

AhiAhi

Ngày gửi: 2016-12-30 22:19:16

Word-logo-small

385 câu hỏi hóa học và ứng dụng

Ngày gửi: 2016-10-31 05:05:26


Word-logo-small

Hóa học 11 nâng cao. Kiểm tra...

Ngày gửi: 2018-03-12 23:25:28

Word-logo-small

on tap 10

Ngày gửi: 2017-01-14 16:39:14

Pdf-small

BoiduongHSG

Ngày gửi: 2016-01-22 08:14:05

Pdf-small

Tuổi thọ của các nhà hóa học

Ngày gửi: 2015-08-25 21:08:14