Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > (17 thư mục)


Toán học 2 (8360 bài)
Thumbnail

80 BÀI TOÁN LỚP 2

Ngày gửi: 2022-10-12 21:33:57

Thumbnail

200 Bài toán tư duy lớp 2

Ngày gửi: 2022-10-03 17:16:00

Thumbnail

De thi Simso lớp 2

Ngày gửi: 2022-07-22 15:22:37

Thumbnail

Đề kiểm tra cuối kì II năm h...

Ngày gửi: 2022-06-09 21:13:49


Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-02-07 17:30:20

Thumbnail

Báo cáo tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:28:21

Thumbnail

Kế hoạch tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:27:19

Thumbnail

Biên bản tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:25:53


Thủ công 2 (105 bài)
Thumbnail

Giáo án lớp 2 tuần 4 . Đã chỉ...

Ngày gửi: 2017-08-01 06:26:26

Thumbnail

GIÁO ÁN MÔN THỦ CÔNG LỚP ...

Ngày gửi: 2015-03-22 12:08:13

Thumbnail

Giáo án Thủ công lớp 2 Vnen 2003

Ngày gửi: 2014-11-14 20:56:35

Thumbnail

Đề casio9

Ngày gửi: 2014-01-22 02:01:06


Tập đọc 2 (4230 bài)
Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-06-26 11:13:16

Thumbnail

tieng viet 2 cac de on luyen ...

Ngày gửi: 2022-06-25 09:38:25

Thumbnail

tieng viet 2

Ngày gửi: 2022-04-14 10:20:25

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-25 08:53:28


Chính tả 2 (0 bài)

Kể chuyện 2 (35 bài)
Thumbnail

đề kiểm tra cuối năm lớp 2 mô...

Ngày gửi: 2021-07-26 11:53:35

Thumbnail

Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2 m...

Ngày gửi: 2020-11-14 11:43:20

Thumbnail

Tập viết 2. Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-03 10:28:22

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-05 19:45:43

Đạo đức 2 (71 bài)
Thumbnail

Bộ câu hỏi Kiểm tra

Ngày gửi: 2022-03-03 21:52:15

Thumbnail

tap viet 2

Ngày gửi: 2021-01-05 09:41:30

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-09-15 10:36:57

Thumbnail

Báo cáo tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:53:34


Tiếng Anh 2 (648 bài)
Thumbnail

REVIEW HK2

Ngày gửi: 2022-09-14 14:18:40

Thumbnail

Tiếng Anh E2 - REVIEW từ vựng...

Ngày gửi: 2022-09-14 14:17:06

Thumbnail

Tiếng Anh 2 smart start

Ngày gửi: 2022-09-12 03:35:52

Thumbnail

family and friends 2

Ngày gửi: 2022-08-20 08:45:31


Âm nhạc 2 (28 bài)
Thumbnail

Báo cáo tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 21:05:55

Thumbnail

Kế hoạch tuyển sinh.

Ngày gửi: 2019-12-16 21:04:53

Thumbnail

Danh sách tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 21:02:37

Thumbnail

Biên bản tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:45:54


Mĩ thuật 2 (45 bài)
Thumbnail

Báo cáo tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:41:59

Thumbnail

Biên bản tuyển sih

Ngày gửi: 2019-12-16 20:40:40

Thumbnail

Danh sách tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:39:46

Thumbnail

Kế hoạch tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:37:58


Thể dục 2 (89 bài)
Thumbnail

Báo cáo tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:34:15

Thumbnail

Biên bản tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:33:10

Thumbnail

Danh sách tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:32:08

Thumbnail

Kế hoạch tuyển sinh

Ngày gửi: 2019-12-16 20:30:26
Tin học (113 bài)
Thumbnail

Tin học 2

Ngày gửi: 2021-11-01 14:46:25

Thumbnail

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề ...

Ngày gửi: 2021-03-27 08:57:02

Thumbnail

Đề kiểm tra cuối năm Tin học ...

Ngày gửi: 2019-05-08 11:39:52

Thumbnail

lop 2

Ngày gửi: 2019-05-01 13:03:33