Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > (17 thư mục)


Toán học 3 (9186 bài)
Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2019-03-18 22:50:02

Word-logo-small

toán 3

Ngày gửi: 2019-03-16 23:01:32

Word-logo-small

khảo sat giữa HK 2

Ngày gửi: 2019-03-12 21:57:59

Word-logo-small

Khảo sát chất lượng giữa kỳ 2

Ngày gửi: 2019-03-12 21:56:33


Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-25 10:28:18

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-25 10:27:46

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-25 10:27:23

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-25 10:27:00


Thủ công 3 (38 bài)
Word-logo-small

Làm đồng hồ

Ngày gửi: 2017-08-27 15:37:19

Word-logo-small

Ma trận đề thi cuối năm môn T...

Ngày gửi: 2017-04-15 11:47:53

Thumbnail

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG L...

Ngày gửi: 2016-12-17 17:48:25

Word-logo-small

GIÁO ÁN MÔN THỦ CÔNG LỚP ...

Ngày gửi: 2015-03-22 12:10:43


Tập đọc 3 (4476 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-03-11 16:32:25

Word-logo-small

Đề thi giữa hkii

Ngày gửi: 2019-03-10 15:52:27

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-25 10:12:22

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-25 10:12:02


Chính tả 3 (0 bài)

Kể chuyện 3 (23 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-24 15:44:18

Thumbnail

vân

Ngày gửi: 2015-06-03 09:58:10

Thumbnail

đề thi

Ngày gửi: 2015-05-29 17:43:21

Thumbnail

đề tham thảo

Ngày gửi: 2015-05-28 13:32:11

Đạo đức 3 (108 bài)
Word-logo-small

Đề thi đạo đức lớp 3

Ngày gửi: 2017-05-16 22:37:42

Word-logo-small

nhật kí lớp

Ngày gửi: 2017-02-13 17:32:05

Word-logo-small

ĐỀ THI ĐẠO ĐỨC LỚP 3

Ngày gửi: 2017-01-02 21:19:45

Word-logo-small

ĐỀ ĐẠO ĐỨC 3

Ngày gửi: 2016-09-12 20:47:42


Tiếng Anh 3 (2638 bài)
Word-logo-small

ôn tập unit 11-17

Ngày gửi: 2019-03-19 16:07:08

Word-logo-small

Tiếng Anh 3.Review 3

Ngày gửi: 2019-03-16 16:29:33

Word-logo-small

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề ...

Ngày gửi: 2019-03-15 20:16:41

Word-logo-small

Tiếng Anh 8.

Ngày gửi: 2019-03-13 10:03:52


Âm nhạc 3 (64 bài)
Word-logo-small

GIAO AN ÂM NHẠC LỚP 3

Ngày gửi: 2018-10-10 15:41:50

Word-logo-small

kiem ta NV

Ngày gửi: 2017-02-27 16:17:12

Thumbnail

Em yêu trường em - Tuyệt đỉnh...

Ngày gửi: 2017-01-10 08:56:21

Thumbnail

Vi deo hay

Ngày gửi: 2015-12-14 21:43:50


Mĩ thuật 3 (33 bài)
Word-logo-small

Mĩ thuật 3: Chủ để động vật

Ngày gửi: 2018-09-25 21:30:44

Word-logo-small

các cách vẽ con vật nhanh và đẹp

Ngày gửi: 2016-01-20 22:38:45

Thumbnail

MẪU NHÃN VỞ HỌC SINH TUYỆT ĐẸ...

Ngày gửi: 2015-09-12 14:02:44

Thumbnail

Đề thi mĩ thuật lớp 3

Ngày gửi: 2015-06-09 08:27:33


Tin học 3 (614 bài)
Word-logo-small

Hướng dẫn tin học Cùng học Ti...

Ngày gửi: 2019-03-21 10:05:00

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-02-06 19:24:15

Pdf-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-02-03 07:01:59

Word-logo-small

IC3

Ngày gửi: 2019-01-11 14:33:52


Thể dục 3 (26 bài)
Word-logo-small

de thi

Ngày gửi: 2017-12-09 20:03:08

Word-logo-small

vòng 1

Ngày gửi: 2014-10-24 15:45:04

Word-logo-small

Đề luyện TNNT Môn toán Lớp 2

Ngày gửi: 2014-08-26 21:15:53

Word-logo-small

KT giua HKI

Ngày gửi: 2014-08-24 20:03:01