Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > (17 thư mục)


Toán học 3 (9133 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-19 12:55:53

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-12-19 07:39:26

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 11:03:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 11:03:20


Word-logo-small

địa chỉ tích hợp nội dung lớp 3

Ngày gửi: 2018-08-28 07:38:47

Word-logo-small

Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2,3

Ngày gửi: 2017-11-23 19:46:33

Word-logo-small

PHIẾU KIỂM TRA 1 CHÚNG EM ĐÃ ...

Ngày gửi: 2017-11-03 00:26:54

Thumbnail

Phiếu trăc nghiệm - TNXH - Lớp 3

Ngày gửi: 2017-05-17 14:27:03


Thủ công 3 (38 bài)
Word-logo-small

Làm đồng hồ

Ngày gửi: 2017-08-27 15:37:19

Word-logo-small

Ma trận đề thi cuối năm môn T...

Ngày gửi: 2017-04-15 11:47:53

Thumbnail

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG L...

Ngày gửi: 2016-12-17 17:48:25

Word-logo-small

GIÁO ÁN MÔN THỦ CÔNG LỚP ...

Ngày gửi: 2015-03-22 12:10:43


Tập đọc 3 (4447 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 21:42:55

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 21:42:42

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 21:42:28

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 21:42:14


Chính tả 3 (0 bài)

Kể chuyện 3 (22 bài)
Thumbnail

vân

Ngày gửi: 2015-06-03 09:58:10

Thumbnail

đề thi

Ngày gửi: 2015-05-29 17:43:21

Thumbnail

đề tham thảo

Ngày gửi: 2015-05-28 13:32:11

Thumbnail

đề thi hello

Ngày gửi: 2015-05-26 09:37:20

Đạo đức 3 (108 bài)
Word-logo-small

Đề thi đạo đức lớp 3

Ngày gửi: 2017-05-16 22:37:42

Word-logo-small

nhật kí lớp

Ngày gửi: 2017-02-13 17:32:05

Word-logo-small

ĐỀ THI ĐẠO ĐỨC LỚP 3

Ngày gửi: 2017-01-02 21:19:45

Word-logo-small

ĐỀ ĐẠO ĐỨC 3

Ngày gửi: 2016-09-12 20:47:42


Tiếng Anh 3 (2604 bài)
Word-logo-small

Đề thi môn tiếng anh 2018-2019

Ngày gửi: 2018-12-19 10:45:52

Word-logo-small

ĐỀ THI HKI (kèm file nghe)

Ngày gửi: 2018-12-18 14:04:16

Word-logo-small

ĐỀ THI HKI TIẾNG ANH LỚP 3 (K...

Ngày gửi: 2018-12-18 13:53:18

Word-logo-small

Đề thi KH 1 kèm file nghe

Ngày gửi: 2018-12-18 08:34:56


Âm nhạc 3 (64 bài)
Word-logo-small

GIAO AN ÂM NHẠC LỚP 3

Ngày gửi: 2018-10-10 15:41:50

Word-logo-small

kiem ta NV

Ngày gửi: 2017-02-27 16:17:12

Thumbnail

Em yêu trường em - Tuyệt đỉnh...

Ngày gửi: 2017-01-10 08:56:21

Thumbnail

Vi deo hay

Ngày gửi: 2015-12-14 21:43:50


Mĩ thuật 3 (33 bài)
Word-logo-small

Mĩ thuật 3: Chủ để động vật

Ngày gửi: 2018-09-25 21:30:44

Word-logo-small

các cách vẽ con vật nhanh và đẹp

Ngày gửi: 2016-01-20 22:38:45

Thumbnail

MẪU NHÃN VỞ HỌC SINH TUYỆT ĐẸ...

Ngày gửi: 2015-09-12 14:02:44

Thumbnail

Đề thi mĩ thuật lớp 3

Ngày gửi: 2015-06-09 08:27:33


Tin học 3 (593 bài)
Word-logo-small

Hướng dẫn học Tin học 3. Đề t...

Ngày gửi: 2018-12-18 20:20:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 2018-2019

Ngày gửi: 2018-12-18 07:42:39

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-17 06:53:55

Word-logo-small

Hướng dẫn học Tin học 3. Đề t...

Ngày gửi: 2018-12-17 00:32:15


Thể dục 3 (26 bài)
Word-logo-small

de thi

Ngày gửi: 2017-12-09 20:03:08

Word-logo-small

vòng 1

Ngày gửi: 2014-10-24 15:45:04

Word-logo-small

Đề luyện TNNT Môn toán Lớp 2

Ngày gửi: 2014-08-26 21:15:53

Word-logo-small

KT giua HKI

Ngày gửi: 2014-08-24 20:03:01