Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > (18 thư mục)


Toán học 4 (12840 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 21:24:42

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4.

Ngày gửi: 2018-12-18 16:40:41

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 10:47:53

Word-logo-small

Toán học 4.10 Đề KT HK1 2018

Ngày gửi: 2018-12-16 22:05:00


Khoa học 4 (1606 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-12 19:19:41

Word-logo-small

7 Đề KTHKI _Khoa học_4

Ngày gửi: 2018-12-09 20:34:07

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2018-12-08 18:31:39

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-03 21:40:00


Kỹ thuật 4 (22 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-09 23:08:30

Word-logo-small

Ki_thuat_4 HKI

Ngày gửi: 2017-11-26 13:55:34

Word-logo-small

đề cương ôn tập khoa sửa địa ...

Ngày gửi: 2016-12-21 08:30:05

Thumbnail

De thi tin hoc nam hoc 14-15

Ngày gửi: 2016-09-10 18:48:29


Tập đọc 4 (5644 bài)
Word-logo-small

ON TAP LAM VAN

Ngày gửi: 2018-12-14 21:55:17

Word-logo-small

ON THIHKI DOC THAM

Ngày gửi: 2018-12-14 21:42:12

Word-logo-small

Đề tkiểm tra cuối học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-13 15:45:57

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-12 22:42:19


Chính tả 4 (0 bài)

Kể chuyện 4 (90 bài)
Word-logo-small

luyen tu va cau 4

Ngày gửi: 2018-11-04 21:21:10

Word-logo-small

de kt va ma tran hk 2 tv 4

Ngày gửi: 2018-04-14 23:43:56

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-07 22:20:29

Word-logo-small

35 đề tiếng việt

Ngày gửi: 2017-09-22 12:01:57
Lịch sử 4 (1081 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-13 15:52:33

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-12 19:20:31

Word-logo-small

16 Đề KTHKI _Sử_Địa 4

Ngày gửi: 2018-12-09 20:37:06

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-07 09:10:00


Địa lý 4 (685 bài)
Word-logo-small

Bài KT cuối học kì I môn lịch...

Ngày gửi: 2018-12-14 21:11:45

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-13 15:53:06

Word-logo-small

Kiểm tra giữa học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-30 20:32:52

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-11 05:17:47Tiếng Anh 4 (2467 bài)
Word-logo-small

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề ...

Ngày gửi: 2018-12-19 21:58:19

Word-logo-small

Đề thi môn tiếng anh 2018-2019

Ngày gửi: 2018-12-19 10:47:40

Word-logo-small

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề ...

Ngày gửi: 2018-12-16 21:05:51

Word-logo-small

Family and Friends 4. Các bài...

Ngày gửi: 2018-12-16 19:20:07


Âm nhạc 4 (39 bài)
Word-logo-small

báo cáo chuyen đè

Ngày gửi: 2018-10-25 06:54:44

Word-logo-small

GIAO AN ÂM NHAC LOP 4

Ngày gửi: 2018-10-10 15:42:55

Word-logo-small

AN 4 TUAN 23

Ngày gửi: 2017-03-31 14:50:27

Thumbnail

Em yêu trường em - Tuyệt đỉnh...

Ngày gửi: 2017-01-10 08:57:08


Mỹ thuật 4 (28 bài)
Word-logo-small

tiện ích lịch báo giảng môn m...

Ngày gửi: 2017-11-05 17:02:20

Word-logo-small

các mẫu bìa đẹp

Ngày gửi: 2016-01-20 23:22:29

Word-logo-small

Mẫu Thiết kế đẹp mắt

Ngày gửi: 2013-10-20 18:52:55

Word-logo-small

ngan

Ngày gửi: 2013-10-10 13:37:50


Tin học 4 (602 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HKI MÔN TIN HỌC LỚP 5 ...

Ngày gửi: 2018-12-18 21:59:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-17 00:37:33

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-13 15:50:45

Word-logo-small

Đề cương ôn thi HKI

Ngày gửi: 2018-12-11 08:59:24


Thể dục 4 (21 bài)
Word-logo-small

đề thi tin học lớp 4 theo ma ...

Ngày gửi: 2017-12-19 21:37:52

Word-logo-small

GATD lop 1

Ngày gửi: 2015-01-27 01:40:52

Word-logo-small

GATD 12345 theo chuan KTKN

Ngày gửi: 2015-01-27 01:39:35

Word-logo-small

GA the duc-l.4(ca nam)

Ngày gửi: 2015-01-27 01:38:13