Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Trung học cơ sở > Ngữ văn > Ngữ văn 8 > (6233 bài)

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-05-19 13:07:05

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-14 09:02:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-06 22:04:32

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-05 08:43:39

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng HK2

Ngày gửi: 2022-05-04 22:46:59

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-03 20:17:35

Word-logo-small

Đề cương ôn thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-04-30 13:53:36

Word-logo-small

Đề cương ôn tập Ngữ văn 8- H...

Ngày gửi: 2022-04-28 21:52:37

Word-logo-small

Đề kiểm tra cuối HK1 Ngữ văn 8

Ngày gửi: 2022-04-23 10:50:39

Word-logo-small

Sơ đồ tư duy Tiếng Việt (HKII)

Ngày gửi: 2022-04-20 23:13:25

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG VĂN 8 TP THANH HOÁ...

Ngày gửi: 2022-04-08 23:22:33

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG VĂN 8 HUYỆN NHƯ TH...

Ngày gửi: 2022-04-08 23:14:25

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG VĂN 8 HUYỆN NHƯ TH...

Ngày gửi: 2022-03-31 20:08:58

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-03-30 21:01:54

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-03-30 21:01:14

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-03-30 21:00:43

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-30 20:58:47

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-03-30 20:58:01

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-03-30 20:42:45

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-03-30 20:42:14

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-03-30 20:40:23

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2022-03-30 20:39:22

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-03-30 20:38:28

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG VĂN 8 TX.NGHI SƠN ...

Ngày gửi: 2022-03-28 19:16:06

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG VĂN 8 HUYỆN THỌ XU...

Ngày gửi: 2022-03-27 16:59:18

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-26 20:19:18

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG VĂN 8 HUYỆN TRIỆU ...

Ngày gửi: 2022-03-16 13:19:44

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-03-14 14:46:22

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-11 22:17:59

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-08 17:38:23

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-08 17:34:41

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-08 17:30:25

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-08 17:29:23

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-08 17:28:22

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-08 17:26:58

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-08 17:26:14