Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tập đọc 5 > (8754 bài)

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-05-23 06:53:10

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-05-22 19:24:29

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2018-2019

Ngày gửi: 2019-05-16 14:43:31

Word-logo-small

đề cuối năm môn Tv lớp 5 hay

Ngày gửi: 2019-05-15 21:51:59

Word-logo-small

đề cuối năm môn TV lớp 5

Ngày gửi: 2019-05-15 21:49:34

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-05-15 20:41:34

Word-logo-small

đè thi TV

Ngày gửi: 2019-05-15 13:45:34

Word-logo-small

Đề kiểm tra định kì cuối năm ...

Ngày gửi: 2019-05-14 19:47:37

Word-logo-small

Đề thi tiếng việt đọc hiểu cu...

Ngày gửi: 2019-05-13 17:30:45

Word-logo-small

Đề KT cuối năm môn TV lớp 5

Ngày gửi: 2019-05-12 10:48:51

Word-logo-small

Đề thi viết cuối kì 2

Ngày gửi: 2019-05-11 21:42:32

Word-logo-small

Đề thi kiểm tra viết cuối kì 2.

Ngày gửi: 2019-05-11 19:46:01

Word-logo-small

Tổng hợp các bài văn tả người...

Ngày gửi: 2019-05-10 21:35:16

Word-logo-small

Bài kiểm tra lịch sử cuối năm

Ngày gửi: 2019-05-05 15:44:39

Word-logo-small

ĐỀ CUỐI NĂM LỚP 5 MÔN TIẾNG VIỆT

Ngày gửi: 2019-05-05 13:52:28

Word-logo-small

Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 5 ...

Ngày gửi: 2019-05-03 22:34:23

Pdf-small

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 TIẾNG VI...

Ngày gửi: 2019-05-03 20:08:28

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2019-05-02 22:25:32

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2019-05-02 22:24:52

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-05-02 21:18:54

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-05-02 19:56:34

Word-logo-small

Đề Kt TV lớp 5 cuối năm học

Ngày gửi: 2019-05-02 11:46:14

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-05-01 22:37:18

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-05-01 22:35:17

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT

Ngày gửi: 2019-05-01 20:10:08

Word-logo-small

đề KT cuối năm môn Tiếng Việt...

Ngày gửi: 2019-05-01 08:06:44

Slide0

Khoa hoc 5 bai TRE MAY SONG

Ngày gửi: 2019-04-30 22:25:06

Slide0

Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam...

Ngày gửi: 2019-04-30 22:24:08

Slide0

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

Ngày gửi: 2019-04-30 22:22:08

Slide0

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

Ngày gửi: 2019-04-30 22:20:58

Word-logo-small

Phiếu thi học kì II lớp 5 Tiế...

Ngày gửi: 2019-04-30 10:19:27

Word-logo-small

Đề KT cuối năm môn TV lớp 5

Ngày gửi: 2019-04-28 21:02:59

Word-logo-small

lop 5

Ngày gửi: 2019-04-25 07:52:37

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-24 17:02:42

Word-logo-small

tap lam van 5

Ngày gửi: 2019-04-24 16:56:07

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-24 08:12:39