Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Tiếng Anh 11 >


Kiểm tra 15' (14 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra 15' - Nguyễn Thị Việ...

Ngày gửi: 2019-02-26 01:00:12

Word-logo-small

Kiểm tra 15' - Nguyễn Thùy Du...

Ngày gửi: 2019-02-18 16:30:00

Word-logo-small

Kiểm tra 15' - Đoàn Thạch Hải

Ngày gửi: 2018-11-01 22:11:39

Word-logo-small

Kiểm tra 15' - Dương Minh

Ngày gửi: 2018-10-06 18:30:41


Kiểm tra 1 tiết (33 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Quốc...

Ngày gửi: 2019-07-22 21:47:16

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - phan thùy t...

Ngày gửi: 2019-04-25 15:22:24

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết hk2 - trương vân

Ngày gửi: 2019-04-11 10:35:50

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết lần 4 có file...

Ngày gửi: 2019-04-10 12:29:21


Đề thi học kì 1 (15 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Cườn...

Ngày gửi: 2019-07-22 21:51:39

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - lê thị nguy...

Ngày gửi: 2019-04-26 09:33:01

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Mai ...

Ngày gửi: 2019-01-06 20:13:02

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Ngô Thị Thu...

Ngày gửi: 2019-01-03 19:59:31


Đề thi học kì 2 (30 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Khanh Ha Bui

Ngày gửi: 2019-05-12 09:39:45

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Khoa

Ngày gửi: 2019-05-08 15:46:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Mai Thị Th...

Ngày gửi: 2019-05-07 23:31:46

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Thị Ng...

Ngày gửi: 2019-05-05 08:22:13


Đề khảo sát chất lượng (10 bài)
Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Đới ...

Ngày gửi: 2019-03-21 21:52:22

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-07 15:38:08

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Đỗ V...

Ngày gửi: 2018-03-11 21:09:38

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Đỗ V...

Ngày gửi: 2018-03-11 21:09:26


Đề thi chọn HSG (5 bài)
Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Hồ Thị Ngân

Ngày gửi: 2019-01-14 08:56:45

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Phạm Quốc Dự

Ngày gửi: 2018-09-12 00:29:27

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - lê thị hường

Ngày gửi: 2018-05-12 23:52:49

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Trần Bi

Ngày gửi: 2018-03-09 23:32:55


Các đề luyện thi (17 bài)
Word-logo-small

Các đề luyện thi - Võ Thị Minh

Ngày gửi: 2019-05-12 07:36:48

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Văn...

Ngày gửi: 2019-05-09 20:03:06

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Phạm Thị N...

Ngày gửi: 2019-05-06 13:13:45

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Phạm Thị N...

Ngày gửi: 2019-05-06 13:13:21


Đề cương ôn thi (39 bài)
Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Nguyễn Kim Chi

Ngày gửi: 2019-05-30 10:48:18

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Phạm Khoa

Ngày gửi: 2019-05-03 21:34:25

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - hoàng thị t...

Ngày gửi: 2019-05-01 10:08:07

Word-logo-small

Đề cương ôn thi học kì II the...

Ngày gửi: 2019-04-25 20:08:08


Unit 1. Friendship (4 bài)
Pdf-small

Unit 1. Friendship - Phan Thao

Ngày gửi: 2015-03-24 09:41:13

Word-logo-small

Unit 1. Friendship - Nguyễn K...

Ngày gửi: 2015-02-01 09:43:56

Pdf-small

Unit 1. Friendship - Hà Ngọc ...

Ngày gửi: 2015-01-31 13:58:27

Pdf-small

Unit 1. Friendship - Phi Long Ba

Ngày gửi: 2014-11-08 10:07:31


Unit 2. Personal experiences (1 bài)
Thumbnail

Unit 2. Personal experiences ...

Ngày gửi: 2014-11-22 10:47:51


Unit 3. A party (2 bài)
Pdf-small

Unit 3. A party- Gerund and I...

Ngày gửi: 2014-12-04 11:57:22

Thumbnail

Unit 3. A party - Đỗ Văn Bình

Ngày gửi: 2014-11-22 10:48:12


Unit 4. Volunteer work (7 bài)
Pdf-small

Unit 4. Volunteer work - Phan...

Ngày gửi: 2015-03-27 08:43:09

Word-logo-small

Unit 4. Volunteer work - Ngoc...

Ngày gửi: 2015-02-24 13:38:14

Word-logo-small

Unit 4. Volunteer work - Nguy...

Ngày gửi: 2015-01-22 21:49:49

Word-logo-small

Unit 4. Volunteer work - Nguy...

Ngày gửi: 2014-12-12 22:01:14


Unit 5. Illiteracy (5 bài)
Word-logo-small

Unit 5. Illiteracy - dương ki...

Ngày gửi: 2015-04-21 14:30:07

Word-logo-small

Unit 5. Illiteracy - Nguyễn T...

Ngày gửi: 2015-04-18 20:28:08

Thumbnail

Unit 5. Illiteracy - Đỗ Văn Bình

Ngày gửi: 2014-11-22 10:49:42

Slide0

UNIT 5 -LANGUAGE FOCUS 2 (G11...

Ngày gửi: 2010-11-10 06:52:56


Unit 6. Competitions (6 bài)
Word-logo-small

Unit 6. Competitions - dương ...

Ngày gửi: 2015-04-12 10:04:47

Word-logo-small

Unit 6. Competitions - Ngô Th...

Ngày gửi: 2014-11-30 12:51:48

Thumbnail

Unit 6. Competitions - Đỗ Văn...

Ngày gửi: 2014-11-22 10:50:05

Word-logo-small

Unit 6. Competitions - Lu A S...

Ngày gửi: 2014-11-21 21:14:22


Unit 7. World population (10 bài)
Word-logo-small

Unit 7. World population - Ng...

Ngày gửi: 2014-12-12 22:03:00

Word-logo-small

Unit 7. World population - Ng...

Ngày gửi: 2014-12-12 21:42:34

Word-logo-small

Unit 7. World population - Ng...

Ngày gửi: 2014-12-07 22:11:21

Pdf-small

Unit 7. World population-Cond...

Ngày gửi: 2014-11-27 13:31:16


Unit 8. Celebrations (7 bài)
Word-logo-small

Unit 8. Celebrations - Ngô Th...

Ngày gửi: 2014-12-31 07:58:44

Word-logo-small

Unit 8. Celebrations - Toi La Ai

Ngày gửi: 2014-12-19 21:55:46

Word-logo-small

Unit 8. Celebrations - Hùng T...

Ngày gửi: 2014-12-18 22:38:17

Word-logo-small

Unit 8. Celebrations - Trần T...

Ngày gửi: 2014-12-10 23:17:51


Unit 9. The post office (7 bài)
Word-logo-small

Unit 9. The post office - Vũ ...

Ngày gửi: 2015-01-20 11:45:46

Word-logo-small

Unit 9. The post office - Ngu...

Ngày gửi: 2015-01-04 21:37:34

Word-logo-small

Unit 9. The post office - Ngu...

Ngày gửi: 2015-01-02 10:16:11

Thumbnail

Unit 9. The post office - Đỗ ...

Ngày gửi: 2014-12-25 17:35:27


Unit 10. Nature in danger (6 bài)
Word-logo-small

Unit 10. Nature in danger - V...

Ngày gửi: 2015-03-02 11:05:22

Word-logo-small

Unit 10. Nature in danger - N...

Ngày gửi: 2015-01-04 21:38:12

Word-logo-small

Unit 10. Nature in danger - N...

Ngày gửi: 2015-01-02 10:20:25

Thumbnail

Unit 10. Nature in danger - Đ...

Ngày gửi: 2014-12-25 17:35:57


Unit 11. Sources of energy (10 bài)
Word-logo-small

Unit 11. Sources of energy - ...

Ngày gửi: 2015-04-21 14:34:55

Word-logo-small

Unit 11. Sources of energy - ...

Ngày gửi: 2015-03-12 23:32:27

Word-logo-small

Unit 11. Sources of energy - ...

Ngày gửi: 2015-03-09 21:35:10

Word-logo-small

Unit 11. Sources of energy - ...

Ngày gửi: 2015-03-09 21:24:48


Unit 12. The Asian Games (8 bài)
Word-logo-small

Unit 12. The Asian Games - Ng...

Ngày gửi: 2015-04-18 20:27:18

Word-logo-small

Unit 12. The Asian Games - Ng...

Ngày gửi: 2015-04-18 20:26:41

Word-logo-small

Unit 12. The Asian Games - Ng...

Ngày gửi: 2015-02-26 12:30:01

Word-logo-small

Unit 12. The Asian Games - Tr...

Ngày gửi: 2015-02-08 09:50:01


Unit 13. Hobbies (10 bài)
Word-logo-small

Unit 13. Hobbies - Tram Loi N...

Ngày gửi: 2015-04-09 11:45:54

Word-logo-small

Unit 13. Hobbies - Nguyễn Việ...

Ngày gửi: 2015-04-03 14:55:11

Word-logo-small

Unit 13. Hobbies - Nguyễn Côn...

Ngày gửi: 2015-03-27 07:45:25

Word-logo-small

Unit 13 Hobbies _ Speaking - ...

Ngày gửi: 2015-03-10 22:57:06


Unit 14. Recreation (2 bài)
Thumbnail

Unit 14. Recreation - Đỗ Văn ...

Ngày gửi: 2014-12-25 17:38:27

Word-logo-small

Unit 14. Recreation - Đỗ Văn ...

Ngày gửi: 2014-12-14 17:43:36


Unit 15. Space conquest (3 bài)
Word-logo-small

Unit 15. Space conquestKEY - ...

Ngày gửi: 2015-03-08 23:50:08

Thumbnail

Unit 15. Space conquest - Đỗ ...

Ngày gửi: 2014-12-25 17:39:49

Word-logo-small

Unit 15. Space conquest - Đỗ ...

Ngày gửi: 2014-12-14 17:44:14


Unit 16. The wonders of the world (5 bài)
Word-logo-small

Unit 16. The wonders of the w...

Ngày gửi: 2015-05-04 08:43:24

Word-logo-small

Unit 16. The wonders of the w...

Ngày gửi: 2015-04-17 21:07:31

Word-logo-small

Unit 16. The wonders of the w...

Ngày gửi: 2015-03-08 23:53:45

Thumbnail

Unit 16. The wonders of the w...

Ngày gửi: 2014-12-25 17:40:22


Ngoài chương trình SGK (1993 bài)
Word-logo-small

Từ vựng 11 unit 1 the generat...

Ngày gửi: 2019-07-19 15:40:43

Word-logo-small

kiến thức chi tiết và bài tập...

Ngày gửi: 2019-06-25 20:22:00

Word-logo-small

Đề và Đ.A Khảo sát Anh 11 lần...

Ngày gửi: 2019-05-17 15:07:37

Word-logo-small

34 Đề thi thử Tiếng Anh 2019 ...

Ngày gửi: 2019-05-09 21:40:11


Các đề thi chưa được sắp xếp (7278 bài)
Word-logo-small

ĐA và Đề thi Olympic Anh 11 (...

Ngày gửi: 2017-02-28 08:15:10

Word-logo-small

Đề và Đ.A thi Khảo sát Anh 11...

Ngày gửi: 2017-01-14 15:42:42

Word-logo-small

Đ.A và Đề Anh 11 (M 485) hết ...

Ngày gửi: 2016-12-21 22:30:59

Word-logo-small

Đ.A và Đề Anh 11 (M 209) hết ...

Ngày gửi: 2016-12-21 22:27:53