Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Tiếng Anh 12 > (30546 bài)

Word-logo-small

de thi hoc ky 1 co ban he 7 n...

Ngày gửi: 2008-10-15 10:46:05

Word-logo-small

de thi hk 1 he 3 nam (md 481)

Ngày gửi: 2008-10-14 23:58:57

Word-logo-small

de thi hk 1 he 3 nam (md 369)

Ngày gửi: 2008-10-14 23:58:27

Word-logo-small

de thi hk 1 he 3 nam (md 270)

Ngày gửi: 2008-10-14 23:57:35

Word-logo-small

de thi hk 1 he 3 nam (md 138)

Ngày gửi: 2008-10-14 23:57:00

Word-logo-small

kiem tra 12

Ngày gửi: 2008-10-14 09:35:31

Word-logo-small

giao an + de thi

Ngày gửi: 2008-10-14 09:32:41

Word-logo-small

DE KHAO SAT HS GIOI CONG TRUO...

Ngày gửi: 2008-10-13 11:06:39

Word-logo-small

De-DA-HSGavan12-Daklak

Ngày gửi: 2008-10-11 22:49:14

Word-logo-small

kiem tra 15 phut -12 co ban

Ngày gửi: 2008-10-11 21:45:45

Word-logo-small

KIEM TRA 45 12CB Bai1

Ngày gửi: 2008-10-11 13:06:23

Word-logo-small

Kiem tra HK

Ngày gửi: 2008-10-10 13:22:04

Word-logo-small

Chuyen de

Ngày gửi: 2008-10-10 13:20:24

Word-logo-small

TK 45' 12 ma de 3

Ngày gửi: 2008-10-09 18:19:06

Word-logo-small

KT 45' TA lop 12 lan 2 ma de 2

Ngày gửi: 2008-10-09 18:18:29

Word-logo-small

Kiem Tra 45' lop 12 lan 2

Ngày gửi: 2008-10-09 18:13:50

Word-logo-small

de ktra 12 (de 2)

Ngày gửi: 2008-10-09 18:06:04

Word-logo-small

de ktra lop 12

Ngày gửi: 2008-10-09 18:05:05

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET (U.1&2)

Ngày gửi: 2008-10-07 22:40:35

Word-logo-small

De khao sat lop 12 CTC

Ngày gửi: 2008-10-07 21:48:15

Word-logo-small

bai giang chuyen de mao tu

Ngày gửi: 2008-10-06 23:40:17

Word-logo-small

Kiem tra thu

Ngày gửi: 2008-10-06 12:51:48

Word-logo-small

Mot vai mau bai kiem tra

Ngày gửi: 2008-10-06 12:50:50

Word-logo-small

bai tap chuyen de

Ngày gửi: 2008-10-06 12:50:01

Word-logo-small

ON TAP TN+ KIEM TRA 1TIET 10 ...

Ngày gửi: 2008-10-05 22:42:27

Word-logo-small

DAP AN DEKIEMTRA UNIT 1,2,3

Ngày gửi: 2008-10-05 08:44:48

Word-logo-small

DEKIEMTRA UNIT 1,2,3

Ngày gửi: 2008-10-05 08:43:39

Word-logo-small

Kiem tra 12 CB .Unit 1-2&3

Ngày gửi: 2008-10-04 21:02:17

Word-logo-small

De thi HSG 2008

Ngày gửi: 2008-10-03 18:19:51

Word-logo-small

DE KT 45' Lan 1 LOP 12 CT chuan

Ngày gửi: 2008-10-02 17:38:05

Word-logo-small

DAP AN DE KT 45' LAN 1 LOP 12...

Ngày gửi: 2008-10-02 16:10:26

Word-logo-small

DE KIEM TRA 45' TA LOP 12 LAN...

Ngày gửi: 2008-10-02 16:08:28

Word-logo-small

Adverbs Of Degree

Ngày gửi: 2008-10-02 05:53:54

Word-logo-small

Word Order

Ngày gửi: 2008-10-02 05:45:59

Word-logo-small

DE thi tieng anh 12

Ngày gửi: 2008-09-29 10:38:26

Word-logo-small

listening tasks (adapted for ...

Ngày gửi: 2008-09-22 19:27:10