Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > (5 thư mục)


Lớp 1 (12414 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 2THEO TT22

Ngày gửi: 2018-11-16 23:38:20

Word-logo-small

ĐỀ KT TT 22, HK II

Ngày gửi: 2018-11-16 23:36:56

Word-logo-small

lop 1 Đề thi học kỳ II môn Ti...

Ngày gửi: 2018-11-15 23:31:29

Word-logo-small

. Đề kiểm tra tiếng Việt 1cuố...

Ngày gửi: 2018-11-15 23:27:01


Lớp 2 (12725 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 2 Theo TT 22

Ngày gửi: 2018-11-16 23:42:35

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 theo TT22

Ngày gửi: 2018-11-16 23:41:28

Word-logo-small

lop 2 đề thi cuối năm Tiếng V...

Ngày gửi: 2018-11-15 23:58:48

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-13 22:13:18


Lớp 3 (17139 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-11-16 23:30:47

Word-logo-small

family and friends 3

Ngày gửi: 2018-11-16 09:59:26

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-14 20:10:52

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2018-11-13 19:26:22


Lớp 4 (25036 bài)
Word-logo-small

toán 4 violimpic- vòng 5

Ngày gửi: 2018-11-13 20:30:56

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-12 16:50:38

Word-logo-small

Đề thi lớp 4

Ngày gửi: 2018-11-12 11:00:18

Word-logo-small

đề thi giữa kì 1

Ngày gửi: 2018-11-12 10:58:18


Lớp 5 (39742 bài)
Word-logo-small

de thi tieng anh kuoi hoc ki ...

Ngày gửi: 2018-11-16 21:17:40

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-11-15 05:30:39

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-14 21:32:37

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-14 21:31:04