Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > (5 thư mục)


Lớp 1 (12381 bài)
Pdf-small

Thông tư 20-2018/TT-BGDDT

Ngày gửi: 2018-09-19 22:03:36

Word-logo-small

HO SO UBKT CĐCS

Ngày gửi: 2018-09-19 21:56:24

Word-logo-small

Đề toán TA lop 5

Ngày gửi: 2018-09-19 21:48:28

Word-logo-small

Đề ôn thi lớp 1 HKI

Ngày gửi: 2018-09-18 08:47:50


Lớp 2 (12663 bài)
Word-logo-small

TOÁN -HK2 2.5 - LOANHUYNH

Ngày gửi: 2018-09-11 23:55:00

Word-logo-small

SỬA L2 TOÁN 2.5 - LOANHUYNH

Ngày gửi: 2018-09-11 23:52:15

Word-logo-small

SỬA L1 TOÁN 2.5 - LOANHUYNH

Ngày gửi: 2018-09-11 23:49:46

Word-logo-small

SỬA L2 ĐỌC THẦM - HK2 - 2.5 -...

Ngày gửi: 2018-09-11 23:46:25


Lớp 3 (17062 bài)
Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2018-09-20 17:16:02

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2018-09-20 17:15:45

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2018-09-20 17:14:59

Word-logo-small

từ vựng

Ngày gửi: 2018-09-19 18:09:33


Lớp 4 (24921 bài)
Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2018-09-20 17:16:27

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2018-09-19 15:02:47

Word-logo-small

Đề kiểm tra toán 4 cuối năm

Ngày gửi: 2018-09-16 19:41:50

Word-logo-small

Bài tập ôn hè 3 lên 4

Ngày gửi: 2018-09-16 19:37:29


Lớp 5 (39570 bài)
Pdf-small

Toán nâng cao lớp 5

Ngày gửi: 2018-09-19 13:21:37

Word-logo-small

Đề giữa học kì 1

Ngày gửi: 2018-09-19 07:42:40

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-09-18 14:25:47

Word-logo-small

đê kiểm tra giữa học kì 2

Ngày gửi: 2018-09-16 17:07:58