Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > (5 thư mục)


Lớp 1 (12564 bài)
Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-03-18 20:38:43

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-03-18 20:38:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-03-17 04:37:53

Pdf-small

1 tiết

Ngày gửi: 2019-03-16 08:43:10


Lớp 2 (12870 bài)
Word-logo-small

phiếu toán tuần 27 lớp 2

Ngày gửi: 2019-03-20 08:28:22

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2019-03-19 22:09:43

Word-logo-small

lop 2

Ngày gửi: 2019-03-18 21:39:02

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2019-03-16 09:18:55


Lớp 3 (17373 bài)
Word-logo-small

Hướng dẫn tin học Cùng học Ti...

Ngày gửi: 2019-03-21 10:05:00

Word-logo-small

ôn tập unit 11-17

Ngày gửi: 2019-03-19 16:07:08

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2019-03-18 22:50:02

Word-logo-small

toán 3

Ngày gửi: 2019-03-16 23:01:32


Lớp 4 (25436 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-03-21 19:47:45

Word-logo-small

Hướng dẫn học Tin học 4. Đề t...

Ngày gửi: 2019-03-21 10:09:29

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-03-21 09:59:59

Pdf-small

lets go

Ngày gửi: 2019-03-20 10:18:12


Lớp 5 (40164 bài)
Word-logo-small

Đề thi giua học kì 2

Ngày gửi: 2019-03-21 21:54:40

Word-logo-small

Hướng dẫn học Tin học 5. Đề t...

Ngày gửi: 2019-03-21 10:12:53

Word-logo-small

đề thi chất lượng giữa học kì...

Ngày gửi: 2019-03-21 09:57:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-03-20 21:37:13