Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > (5 thư mục)


Lớp 1 (12547 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-01-15 22:10:16

Word-logo-small

Tiếng Anh 1 (Thí điểm). Đề th...

Ngày gửi: 2019-01-13 15:38:23

Word-logo-small

đề thi học kỳ 1 có ma trận

Ngày gửi: 2019-01-07 22:23:13

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 có ma trận

Ngày gửi: 2019-01-07 22:22:15


Lớp 2 (12846 bài)
Word-logo-small

cac chuong trinh khac lop 2

Ngày gửi: 2019-01-13 15:39:54

Word-logo-small

Đề kiểm tra ma trân môn toán ...

Ngày gửi: 2019-01-10 10:20:26

Word-logo-small

toan hoc 2 - kt học kỳ 1 toá...

Ngày gửi: 2019-01-06 09:38:39

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2019-01-06 09:03:17


Lớp 3 (17309 bài)
Word-logo-small

bai tap tuan 20 lop 3 toan ti...

Ngày gửi: 2019-01-15 23:58:07

Word-logo-small

Toán học 3 đề luyện thi HSG

Ngày gửi: 2019-01-14 20:49:17

Word-logo-small

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề ...

Ngày gửi: 2019-01-11 22:08:05

Word-logo-small

IC3

Ngày gửi: 2019-01-11 14:33:52


Lớp 4 (25329 bài)
Word-logo-small

Tập làm văn 4. Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 08:57:38

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 08:56:43

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 08:56:27

Word-logo-small

Các chương trình khác (Lớp 4)...

Ngày gửi: 2019-01-15 23:49:24


Lớp 5 (40050 bài)
Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2019-01-16 10:31:57

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 09:03:07

Word-logo-small

Tập làm văn 5. Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 09:02:54

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-16 09:02:36